Digitalizacja podatku akcyzowego

Artykuł

Digitalizacja podatku akcyzowego

Ostatnie zmiany (w tym Pakiet akcyzowy) to m.in. wymóg elektronicznej ewidencji

Nagranie spotkania (24 maja 2021 r.)

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która wchodzi w życie z dniem 01.05.2021 r., wprowadza wymóg prowadzenia elektronicznej ewidencji.

Ostatnie zmiany przepisów, w tym pakiet akcyzowy, wprowadzają wymóg elektronicznego wypełniania obowiązków dotyczących podatku akcyzowego.

Od wielu miesięcy Ministerstwo Finansów zapowiadało wkroczenie podatku akcyzowego w struktury rozliczeń elektronicznych.

Wprowadzone zmiany będą dotyczyć:

  • Prowadzenia ewidencji akcyzowych,
  • Rejestracji dla celów podatku akcyzowego,
  • Składania deklaracji,
  • Monitorowania przemieszczeń wyrobów akcyzowych, które ze względu na swoje przeznaczenie podlegają zwolnieniu z opodatkowania albo stawce zero.

Pierwsze terminy na dostosowanie się mijają już z końcem czerwca 2021 r.

Jednocześnie nie oznacza to, że Ci przedsiębiorcy, którzy obecnie stosują już rozwiązania elektroniczne, nie muszą śledzić tych zmian i mogą uznać, że one ich nie dotyczą. Niektóre z wprowadzonych wymagań mają wpływ na wszystkich przedsiębiorców mających do czynienia z wyrobami akcyzowymi.

Ponadto, może okazać się, że dziś prowadzona ewidencja elektroniczna będzie musiała być odpowiednio zmodyfikowana.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że powyższe działania mają usprawnić sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego. Docelowo bieżące monitorowanie rozliczeń będzie służyło prowadzeniu analizy ryzyka związanego z działalnością poszczególnych podmiotów i typowaniem ich do kontroli.

Właściwe przygotowanie się do tych zmian, wdrożenie odpowiednich narzędzi i sprawne korzystanie np. z platformy PUESC2, stają się strategiczne dla podmiotów, które w swojej działalności mają do czynienia z wyrobami akcyzowymi. Brak dostosowania się do nowych wymogów w przewidzianym na to okresie może skutkować bardzo negatywnymi skutkami dla poszczególnych podmiotów, np. utratą prawa do stosowania określonych preferencji akcyzowych, obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego jak również konsekwencjami na gruncie Kodeksu Karno-Skarbowego.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na webinar podczas którego, przedstawimy poszczególne elementy podlegające digitalizacji, wskazując jak można im sprostać. Podzielimy się z Państwem naszymi praktycznymi doświadczeniami, zebranymi podczas wspierania naszych klientów w procesie elektronizacji obowiązków akcyzowych.

 

Agenda webinaru:

1. Centralny rejestr podmiotów akcyzowych – czy to obowiązek ponownej rejestracji?

2. Wymóg składania deklaracji za pomocą PUESC

3. Dokumentacja akcyzowa w tym ewidencja w formie elektronicznej – co to właściwie oznacza?

4. Koniec okresu przejściowego dla e-DD

Szczegóły

Nagranie spotkania (24 maja 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Barbara Leleno
bleleno@deloittece.com

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?