Przyszłość departamentu skarbu - w jaki sposób zdigitalizować procesy w świetle pandemii Covid-19?

Artykuł

Webinar: Przyszłość departamentu skarbu - w jaki sposób zdigitalizować procesy w świetle pandemii Covid-19?

Nagranie spotkania (2 marca 2021 r.)

Ostatni rok był okresem wytężonej pracy dla wszystkich osób zarządzających finansami i skarbem w firmach. Wybuch pandemii Covid-19 spowodował konieczność uważniejszego monitorowania płynności i ryzyka kredytowego kontrahentów oraz przeniesienia znacznej ilości procesów w tryb zdalny.

ENGLISH VERSION BELOW

W konsekwencji, przedsiębiorstwa dostrzegły potrzebę przyspieszenia cyfryzacji swoich procesów w obszarze finansów oraz skarbu. Ponadto, wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw okazała się konieczność raportowania praktyk płatniczych, wynikająca z nowych wymogów Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Podczas webinaru eksperci Deloitte i Kyriby opowiedzą, w jaki sposób osoby zarządzające finansami oraz skarbem mogą dostosować działania tych funkcji do nowego, bardziej cyfrowego otoczenia.

Agenda (Deloitte / Kyriba):

1. Kontekst:

a. Covid-19 – kluczowe wyzwania w obszarze ryzyka płynności oraz ryzyka kredytowego;

b. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – najważniejsze wnioski po upływie pierwszego terminu składania sprawozdań (1 lutego 2021 r.).

2. Najważniejsze wyzwania dla działów skarbu:

a. Brak syntetycznej informacji na temat pozycji gotówkowej w czasie rzeczywistym;

b. Informacje na temat spłacalności należności i zobowiązań dostępne z opóźnieniem;

c. Trudności z uzgodnieniami pomiędzy poszczególnymi systemami informatycznymi;

d. Brak usystematyzowanej strategii zarządzania kapitałem obrotowym;

e. Ograniczona weryfikacja zdolności kredytowej kontrahentów.

3. W jaki sposób rozwiązania informatyczne mogą wpłynąć na zwiększenie efektywności funkcji zarządzania skarbem? (Część powadzona w języku angielskim):

a. Dostęp do informacji o saldzie środków pieniężnych w czasie rzeczywistym;

b. Rozwiązania wspomagające prognozowanie sald gotówkowych;

c. Automatyzacja procesu realizowania płatności.

Szczegóły

Nagranie spotkania (2 marca 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Anna Nowak

annowak@deloittece.com

Zarejestruj się

Goście:

Nikolas Romano
Managing Director, EMEA Emerging Markets, Kyriba

Nik Romano pełni funkcję dyrektora generalnego Kyriby w Regionie Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki. Obszar jego specjalizacji obejmuje takie usługi jak aktywne zarządzanie płynnością, skuteczne zarządzanie kapitałem obrotowym, zarządzanie ryzykiem walutowym oraz ryzykiem oszustw płatniczych, świadczone na rzecz klientów korporacyjnych w całym regionie. Do Kyriby dołączył w 2012 roku. Początkowo pracował w Ameryce Północnej na różnych stanowiskach związanych ze sprzedażą i operacjami klientów, a w 2019 roku przeniósł się do Dubaju. Wcześniej zajmował się optymalizacją procesów finansowych u klientów korporacyjnych z ramienia SAP i Oracle.

Ionut Grama
Director of Sales, CEE & Turkey, Kyriba

Ionut posiada duże doświadczenie zdobyte w sektorze bankowym i technologii finansowych podczas licznych projektów realizowanych na rzecz międzynarodowych banków i firm technologicznych o globalnym zasięgu. Obecnie odpowiada za rozwój Kyriby i jej działalność w Europie Środkowo-Wschodniej. Przez ostatnie dwa lata związany był z warszawskim biurem firmy, a aktualnie pracuje w Bukareszcie.

Ionut Grama | Kyriba

English version

The treasury department of the future – how to digitalize processes in light of the Covid-19 pandemic?

The last 12 months have been a period of intense work for all treasury & finance managers. The outburst of the Covid-19 pandemic resulted in the need to pay more attention to liquidity and counterparties’ credit risk as well as to move a significant part of processes into remote mode.

As a result, companies have noticed the need to speed up the digitalization of their treasury functions. In addition to the Covid-19 pandemic, implementing reporting obligations resulting from requirements of the Payment Delays Act (pl. ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych) has proven challenging for many firms that so far lacked a robust IT reporting framework.

During the webinar experts from Deloitte and Kyriba will discuss how finance & treasury managers can adapt their functions to a new, more digital environment.

Agenda (Deloitte / Kyriba)

1. Context:

a. Covid-19 – key challenges for the finance & treasury areas

b. Payment Delays Act – key outcomes after the first reporting deadline (1st of February 2021)

2. Key challenges faced by treasury departments:

a. lack of real-time holistic view on the cash position and no automatic cash reconciliation across various bank accounts

b. delayed and inaccurate view on the status of receivables and payables

c. difficulties in reconciliation between accounting and payment systems

d. lack of active and timely management of working capital

e. limited verification of creditworthiness of counterparties

3. How can IT solutions support creating a more efficient treasury function? (This part will be in English):

a. access to cash balance information in real-time

b. solutions supporting accurate cash forecasting

c. automation of the payments processes

Details

2nd March 2021
10-11am CET

Contact:
Anna Nowak
annowak@deloittece.com

Register now

Guests:

Nikolas Romano
Managing Director, EMEA Emerging Markets, Kyriba

Nik Romano is Kyriba's General Manager for EEMEA (Eastern Europe, Middle East, and Africa) with a focus to enable Active Liquidity management, effective Working Capital management, FX Risk Management, and Payment Fraud Management for corporates across the region. Nik joined Kyriba in 2012 where he has served in many roles across sales and client operations in North America before relocating to Dubai in 2019. Prior to Kyriba, he worked with corporates to optimize Finance processes in roles such as SAP and Oracle.

Nikolas Romano | Kyriba

Ionut Grama
Director of Sales, CEE & Turkey, Kyriba

With a solid track record in banking and financial technology, gained from deep exposure to international banks and global technology companies, Ionut is now managing Kyriba growth and operations in Central Eastern Europe. He has spent the last 2 years working in Warsaw and is currently located in Bucharest.

Ionut Grama | Kyriba
Czy ta strona była pomocna?