Webcast: Digitalizacja raportowania związanego z VAT w krajach UE

Artykuł

Digitalizacja raportowania związanego z VAT w krajach Unii Europejskiej

Odpowiedzi na pytania po webcaście

Alert podatkowy (29/2019) | 7 sierpnia 2019 r.

Podczas przeprowadzonego webcastu „Digitalizacja raportowania związanego z VAT w krajach Unii Europejskiej” pojawiło się z Państwa strony wiele pytań. Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na wybrane pytania, przygotowane przez naszych ekspertów.

 

1. Czy Urząd Skarbowy w Hiszpanii już zaczął kontrole danych wysyłanych w ramach systemu SII z deklaracjami VAT oraz kontrole krzyżowe między firmami oraz jakiej wysokości kary finansowe mogą być nakładane na firmy za wszelkie różnice, błędy czy braki w wypełnianiu tego obowiązku podatkowego?

Organy podatkowe stosowały dosyć liberalne podejście i dały dodatkowe 6 miesięcy na wdrożenie wszystkich systemów, aby podatnicy mogli wywiązać się ze swoich zobowiązań.

Od 2018 roku organy podatkowe rozpoczęły przesyłać pisma do podatników, którzy nie raportują SII – wzywając do raportowania. W tym samym czasie również urzędnicy wskazywali różnice w kwotach między danymi zadeklarowanymi w SII a deklaracjami VAT.

Dodatkowo organy podatkowe w Hiszpanii przygotowały narzędzie, które pozwala podatnikom zobaczyć, jakie dane w obrębie transakcji zadeklarowani od nich inni podatnicy w SII.

Podsumowanie kar finansowanych za:

  • całkowite niewypełnienie SII (może wynosić do 1% obrotu),
  • spóźnione wypełnienie SII (np. w przypadku przekroczenia 4-dniowego okresu - do 6000 EUR za kwartał)
  • niepełne / nieprawidłowe wypełnienie SII (może wynosić do 6000 EUR za okres).
     

2. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o SDI to czy spotkali się Państwo z problemami w wystawianiu faktur w walutach obcych ze wskazaniem jedynie kwoty VAT w walucie lokalnej (czyli EUR)? Czy istnieje taka możliwość i czy miejsce wskazania kwoty VAT na fakturze ma znaczenie z perspektywy SDI?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 włoskiej ustawy o VAT, faktury VAT powinny mieć podstawę opodatkowania i kwoty VAT w EUR, więc plik XML powinien być wypełniony kwotami w EUR. W teorii jest możliwe uzupełnienie danych dla faktur w walucie obcej w dostępnych polach XML.

W praktyce wystawiania faktur w walucie obcej jest problematyczne. Schemat pliku XML w raportowaniu SDI posiada kod waluty, ale niektóre systemy ERP Spółek wskazują wartość EUR z wartości domyślnej - nie pozwalając na wybór waluty obcej.

Istnieją dwa praktyczne rozwiązania stosowane przez podatników:

a) Wystawiają formalną fakturę w EUR, ale wskazują w opisie dodatkowe informacje o kursie waluty i kursie wymiany walut

b) Wystawiają parafakturę (bez mocy prawnej) z oryginalnymi kwotami i walutą, która jest dołączona do oryginalnej faktury podczas wysyłania pliku XML przez infrastrukturę SDI.

 

3. Jeśli chodzi o mandatory e-invoicing we Francji, czy to dotyczy wszystkich B2B supplies i czy to zostało już oficjalne potwierdzone (są uchwalone właściwe regulacje)?

Francuskie organy podatkowe ogłosiły niedawno (czerwiec 2019 r.) projekt wdrożenia obowiązkowego fakturowania elektronicznego w relacjach B2B, w którym rozważa się włączenie tego obowiązku raportowania od 2020r.

 

4. Szanowni Państwo czy w przypadku MTD (Making Tax Digital) są plany wprowadzenia również e-auditingu?

Na ten moment nie ma planów wprowadzenia e-audytów w ciągu najbliższych kilku lat w Wielkiej Brytanii.

W międzyczasie Wielka Brytania rozważa obecnie łączenie różnych rodzajów podatków, w efekcie podatnicy widzą wszystkie swoje podatki na jednym „koncie cyfrowym”.

 

5. Dla których transakcji e-faktura jest obowiązkowa w Austrii (B2B, B2G)?

Na podstawie przepisów sekcji 5 austriackiej ustawy o konsolidacji ICT (IKTKonG) departamenty rządu federalnego akceptują tylko e-faktury. W związku z tym wszyscy kontrahenci rządu federalnego muszą składać faktury elektroniczne (e-faktury) za dostarczanie towarów i usług do departamentów rządowych. Nie dotyczy to transakcji objętych płatnością gotówkową.

Raportowanie e-faktur jest również dostępne dla innych instytucji sektora publicznego (np. prowincje, gminy, miasta). Wszystkie departamenty rządowe i pozarządowe zobowiązane przez IKTKonG do otrzymywania faktur elektronicznych znajdują się na stronie internetowej E-Rechung.gv.at.

Dodatkowo obecnie nie istnieją żadne szczególne obowiązki dotyczące faktur elektronicznych w relacjach B2B, oprócz ogólnych obowiązków fakturowania (ust. 11 austriackiego kodeksu VAT) w Austrii.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webcastu.

Szczegóły:

Nagranie ze spotkania

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Wiktorowicz
kwiktorowicz@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?