Dlaczego i jak powinniśmy wysadzić w powietrze najlepsze praktyki?

Artykuł

Webinar: Dlaczego i jak powinniśmy wysadzić w powietrze najlepsze praktyki?

Spotkanie z autorami książki Detonate! Why - and how – corporations must blow up best practices (and bring a beginner’s mind) to survive

Nagranie spotkania (9 czerwca 2020r.)

Wiele organizacji, często z najlepszymi intencjami, marnuje cenny czas i pieniądze na procesy i działania, które nie tworzą wartości. Do tej pory stosunkowo wolne tempo ewolucji na rynku pozwalało bez większych konsekwencji kontynuować marnotrawne nawyki. Ta rzeczywistość się kończy - biorąc pod uwagę szybką rewolucję technologiczną i zmieniające się w wyniku pandemii otoczenie biznesowe, firmy nie mogą już polegać na podręcznikach z przeszłości – nawet z wczoraj. Zapraszamy na webinar z autorami książki Detonate! Why - and how – corporations must blow up best practices (and bring a beginner’s mind) to survive, której polskie wydanie już jest na polskim rynku i której egzemplarze będą do wygrania dla uczestników spotkania.

Dzisiaj, historyczne wyniki nie są gwarancją przyszłego sukcesu, a organizacje, które próbują zyskać konkurencyjną przewagę dzięki powszechnie stosowanym „najlepszym praktykom”, utartym regułom postępowania lub strategiom opartym na obiegowych poglądach będą skazane na przeciętność. Co więcej kierowanie się podejściem „dobre, bo sprawdzone” w erze obfitującej w niepewność może prowadzić nie tylko do marnowania zasobów, ale i niszczenia wartości.

W swojej książce, której polskie wydanie właśnie przygotowujemy z wydawnictwem Studio Emka (Detonuj! Dlaczego – i jak – korporacje powinny wysadzić w powietrze najlepsze praktyki (i pielęgnować świeże spojrzenie) – by przetrwać), autorzy Geoff Tuff i Steven Goldbach z Deloitte opisują zupełnie nowe podejście do tego, jak wykorzystywać możliwości, jakie stwarza stale zmieniający się rynek.

Bądź z nami podczas webinaru i wygraj książkę!

Regulamin konkursu


Zapraszamy na webinar, który poprowadzą autorzy ksiązki wspólnie z partnerami z działu doradztwa strategicznego Deloitte, Grzegorzem Cimochowskim, liderem doradztwa dla Sektora Instytucji Finansowych oraz John’em Guziakiem, liderem zespołu ds. Kapitału Ludzkiego w Polsce. Podczas webinaru będziesz mógł zainspirować się by:

  • wykryć działania i dogmaty, które nie dodają Twojej działalności żadnej wartości, a nawet niszczą to, co działa dobrze i z pewnością siebie je kwestionować
  • wprowadzić do swojego biznesu nowe sposoby myślenia i działania oparte na doświadczeniach odnoszących sukcesy firm skutecznie konkurujących w erze cyfrowej
  • określić w swojej organizacji miejsca, w których możesz eksperymentować z nowymi praktykami, bez tworzenia zagrożeń dla wydajności operacyjnej swojej podstawowej działalności

„Detonuj!” to nie jest kolejny podręcznik czy zbiór biznesowych reguł – to inspirująca lektura podsuwająca pomysły jak tworzyć firmy przeciwstawiające się zawirowaniom.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

About the webinar in English

Many organizations continually waste precious time and money on processes and activities that don't create value. Until now, the relatively slow speed of marketplace evolution has allowed wasteful habits to continue without consequence. This reality is ending - given the rapid technological revolution and the changing business environment as a result of the pandemic, companies can no longer rely on textbooks from the past - and even yesterday.

Today, historical results do not guarantee future success, and organizations that try to gain a competitive advantage through commonly used "best practices", well-established rules of conduct or strategies based on common beliefs will be doomed to mediocrity. What's more, following "good because proven" approach in an era full of uncertainty can lead not only to the waste of resources, but also to the destruction of values.

In their book Detonate! Why - and how – corporations must blow up best practices (and bring a beginner’s mind) to survive, the Polish edition of which we are currently preparing with Studio Emka publishing house, the authors Geoff Tuff and Steven Goldbach from Deloitte describe a completely new approach to how to use the opportunities offered by a constantly changing market.

We invite you to participate in a webinar, which will be conducted by the authors of the book together with Grzegorz Cimochowski, the leader of the Financial Industry consulting in Poland. During the webinar, you'll have a chance to inspire yourself to:

  • Spot activities and “orthodoxies” that add no value or even destroy value, and act with confidence to call them into question
  • Bring to your business new ways of thinking and acting based on lessons from successful companies competing effectively in the digital age
  • Identify within your organization where to experiment with new practices without unduly threatening the immediate operating performance of your core business

Detonate! is not another textbook or set of business rules - it is inspirational reading suggesting ideas on how to build companies that resist turbulence.

The meeting will be conducted in English.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (9 czerwca 2020r.)

Osoba kontaktowa:
Ewa Suszek
esuszek@deloittece.com

Zarejestruj się

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?