Webcast: Cyfryzacja HR

Artykuł

Webcast: Wsparcie firm z sektora przemysłowego i energetycznego w świetle aktualnych wyzwań

Nagranie ze spotkania (24 września 2019)

Firmy mają możliwość obniżenia kosztów działań inwestycyjnych i badawczo - rozwojowych związanych z optymalizacją wykorzystania energii elektrycznej, pozyskaniem nowych źródeł lub efektywniejszym wykorzystaniem zasobów.

Obecnie obserwowane mega-trendy technologiczne oraz spadające koszty źródeł odnawialnych stwarzają przedsiębiorcom potencjał do obniżenia rachunków za energię elektryczną lub utrzymania ich na stałym poziomie przez określoną perspektywę czasu. Z kolei motorem napędowym i siłą sprawczą rozwoju w sektorze energetycznym i przemysłowym jest zintensyfikowanie działań badawczo – rozwojowych dedykowanych tworzeniu innowacji produktowych i procesowych pozwalających na sprostanie wyzwaniom zarówno związanym ze środowiskiem, jak i postępem technologicznym.

Zapraszamy na webcast, podczas którego eksperci Deloitte przedstawią możliwości finansowania aktywności mających na celu zwiększenie efektywności działań lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki wykorzystaniu bezzwrotnych dotacji, ulg podatkowych i preferencyjnych instrumentów zwrotnych przedsiębiorstwa mają szanse na obniżenie kosztów inwestycyjnych i badawczo – rozwojowych związanych z optymalizacją wykorzystania energii elektrycznej, pozyskaniem nowych źródeł czy efektywniejszym wykorzystaniem zasobów.

Z webcastu dowiesz się:

  • Jakie wyzwania stoją obecnie przed sektorem energetycznym i przemysłowym w Polsce
  • Jakie są obecnie dostępne w Polsce i w Europie instrumenty wsparcia procesu rozwoju innowacji w firmach z sektora przemysłowego i energetycznego
  • Kto może być ich beneficjentem oraz jakie są zasady pozyskiwania i rozliczania wsparcia

Do kogo jest adresowany webcast:
Webcast dedykowany jest odbiorcom końcowym energii, w tym tzw. odbiorcom przemysłowym, przedsiębiorstwom energochłonnym oraz zajmującym się pozyskiwaniem surowców energetycznych i ich przetwórstwem, osobom odpowiedzialnym za prowadzenie projektów dofinasowanych, jak również podmiotom zarządzającym obszarami energetyki w strukturze spółki lub grupy kapitałowej.

Szczegóły:

Nagranie ze spotkania

Osoba kontakowa:
Daniel Dziula
ddziula@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?