Fundacja rodzinna po zmianach - odpowiedź na wyzwania przedsiębiorców w zakresie sukcesji

Artykuł

Fundacja rodzinna po zmianach - odpowiedź na wyzwania przedsiębiorców w zakresie sukcesji

Korzystne regulacje dla firm rodzinnych w nowym projekcie ustawy

Nagranie spotkania (28 listopada 2022 r.)

Po wielu miesiącach oczekiwania 8 listopada 2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało kolejną, trzecią już wersję projektu ustawy o fundacji rodzinnej.

Nowy projekt ustawy zawiera bardzo korzystne regulacje dla polskich firm rodzinnych. Podczas webinaru wskażemy na czym polega atrakcyjność tego projektu.

Fundacja rodzinna, znana polskim przedsiębiorcom dotychczas jako rozwiązanie dostępne wyłącznie za granicą, już niedługo wejdzie do polskiego porządku prawnego. To rozwiązanie może pomóc wielu właścicielom firm rodzinnych w planowaniu wielopokoleniowej sukcesji majątkowej. Będzie ono bowiem stanowić bardzo dobrą alternatywę dla klasycznej sukcesji, z którą związanych jest szereg ryzyk, w szczególności dla integralności majątku rodzinnego.

Kolejna odsłona projektu ustawy o fundacji rodzinnej

Obecny projekt stanowi efekt współpracy projektodawcy oraz organizacji przedsiębiorców, firm rodzinnych, a także podmiotów oferujących doradztwo w zakresie sukcesji majątkowej. Deloitte aktywnie brał udział w konsultacjach projektu ustawy i zainicjował wprowadzenie do niego wielu zmian, korzystnych dla firm rodzinnych.

Z dużą satysfakcją informujemy, że ogromna większość uwag zgłaszanych przez Deloitte, na poprzednich etapach prac legislacyjnych, została uwzględniona w najnowszym projekcie. Dla wielu polskich przedsiębiorców, którzy zamierzają przeprowadzić sukcesję w tej formie, to dobra wiadomość, a tym samym dla naszego zespołu wielki sukces. Wierzymy, że kolejny projekt jest znacznie lepszy niż poprzednie, ponieważ w przeważającej części adresuje wyzwania i oczekiwania polskich właścicieli firm rodzinnych.

Zapraszamy Państwa na nasz kolejny bezpłatny webinar, podczas którego poruszymy kwestie, które dotychczas budziły najwięcej kontrowersji wśród osób zaangażowanych w prace nad projektem ustawy.

W przystępny sposób przedstawimy także rozwiązania przewidziane w najnowszym projekcie ustawy o fundacji rodzinnej i odpowiemy na pytanie na czym polega atrakcyjność regulacji z perspektywy polskich firm rodzinnych planujących sukcesję. Wskażemy też kilka obszarów, w których projekt ciągle wymaga zmian.

Agenda

W ramach webinaru przedstawimy naszą ocenę nowego projektu ustawy wskazując, które z naszych uwag zostały uwzględnione, a także poruszymy następujące zagadnienia:

  • Istota fundacji rodzinnej
  • Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację rodzinną
  • Rola fundatora
  • Beneficjenci fundacji rodzinnej i przysługujące im świadczenia
  • Organy fundacji rodzinnej, w tym podejmowanie decyzji w ramach fundacji rodzinnej
  • Rozwiązanie fundacji rodzinnej
  • Opodatkowanie fundacji rodzinnej.

Do kogo skierowany jest webinar?

To już nasz piąty webinar, poświęcony kwestiom polskiej fundacji rodzinnej, dlatego jego treść skierowana będzie w szczególności do osób posiadających już podstawową wiedzę na ten temat. Zachęcamy do udziału w webinarze także osoby, które nie miały dotychczas okazji zapoznać się z projektowanymi regulacjami, bowiem otrzymają garść przystępnej wiedzy o fundacji rodzinnej.

Szczegóły:

Nagranie spotkania
(28 listopada 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Izabela Olendzka
iolendzka@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?