Webinar: Fundacja rodzinna – nadzieja na przełom w sukcesji

Artykuł

Webinar: Fundacja rodzinna – nadzieja na przełom w sukcesji

Podstawowe założenia projektu ustawy o fundacji rodzinnej

Nagranie spotkania (9 kwietnia 2021 r.)

22 marca 2021 r. Rządowe Centrum Legislacji ogłosiło projekt ustawy o fundacjach rodzinnych. Zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu z naszego cyklu webinarów o fundacji rodzinnej, podczas którego eksperci Deloitte omówią podstawowe założenia projektu ustawy dotyczącej fundacji rodzinnej.

Projekt ustawy o fundacjach rodzinnych

W dniu 22 marca 2021 r. Rządowe Centrum Legislacji ogłosiło długo oczekiwany projekt ustawy o fundacjach rodzinnych. Planowany termin wejścia w życie ustawy przewidziano na 1 stycznia 2022 r.

Kluczowe założenia projektu były już wcześniej przedmiotem wielu dyskusji wśród przedstawicieli firm rodzinnych, Przedstawialiśmy je też w trakcie naszych wcześniejszych webinarów (zobacz poniżej).

Ogłoszenie projektu ustawy umożliwia skonfrontowanie omawianych wcześniej założeń co do kształtu fundacji rodzinnej z rozwiązaniami przewidzianymi w projekcie, a także pozwoli odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących kwestii, które nie były do tej pory jednoznaczne, a w szczególności:

 • tworzenie, organizacja, funkcjonowanie, rozwiązanie i likwidacja fundacji rodzinnej,
 • prawa i obowiązki fundatora oraz beneficjentów,
 • sposób funkcjonowania oraz obsadzania organów fundacji, - kwestia zachowku,
 • reguły opodatkowania fundacji rodzinnej,
 • możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację rodzinną.

W ramach naszego kolejnego webinaru przedstawimy Państwu konkretne rozwiązania przewidziane projektem ustawy o fundacjach rodzinnych, wyjaśnimy kwestie, które do tej pory pozostawały niepewne, a także wskażemy na możliwości modyfikacji pewnych rozwiązań przed ostatecznym wejściem w życie ustawy.

Szczegóły

Nagranie spotkania (9 kwietnia 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Izabela Olendzka
iolendzka@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Agenda webinaru: Fundacja rodzinna – założenia projektu ustawy

 • Podstawowe cechy fundacji rodzinnej
 • Utworzenie fundacji rodzinnej
  • Fundator
  • Majątek fundacji rodzinnej
  • Procedura utworzenia fundacji rodzinnej
 • Beneficjenci fundacji rodzinnej i wypłaty na ich rzecz
 • Organy fundacji rodzinnej
  • Zarząd
  • Rada Protektorów
  • Zgromadzenie beneficjentów
 • Rozwiązanie i likwidacja fundacji rodzinnej
 • Prawo do zachowku
 • Opodatkowanie

Czy ta strona była pomocna?