Green recovery – jak wykorzystać zrównoważone finansowanie do rozwoju firmy i odbudowy gospodarki?

Artykuł

Webinar: Green recovery – jak wykorzystać zrównoważone finansowanie do rozwoju firmy i odbudowy gospodarki?

Klimat na zmiany w biznesie #2

Nagranie spotkania (10 lipca 2020r.)

Nowa rzeczywistość po pandemii Covid-19 stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstw i instytucji wspierających życie gospodarcze. Pandemia wpłynęła na wiele sektorów gospodarki, ale niektóre kryzys dotknął bardziej niż inne. I chociaż walka ze skutkami kryzysu gospodarczego będzie jednym z najważniejszych zadań tuż po opanowaniu wirusa, to obecna sytuacja oferuje możliwość budowy nowego gospodarczego ładu, który będzie uwzględniał rozwiązania korzystne dla środowiska.

Kryzys spowodowany pandemią może okazać się przyczynkiem do odbudowy już zrównoważonej gospodarki, a silne ramy zrównoważonego finansowania mogą być ważne nie tylko do osiągnięcia celów europejskiej agendy klimatycznej, ale także dla przywrócenia europejskiej gospodarki na drogę ożywienia gospodarczego. Ten czas może stanowić dla wielu firm szansę na zmianę sposobu prowadzenia biznesu i przyjrzenie się nowym modelom biznesowym uwzględniającym rozwiązania korzystne dla nich i dla środowiska.

Naszymi gośćmi byli Aneta Piątkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju oraz Aleksander Piniński, Dyrektor ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w Santander Bank Polska S.A.
 

 Podczas webinaru poruszyliśmy następujące kwestie:

  • Obecne kierunki i trendy w obszarze zrównoważonego finansowania
  • Rosnące znaczenie zrównoważonego finansowania i związanej z nim presji regulacyjnej
  • Jak przedsiębiorstwa mogą skorzystać ze wsparcia w ramach wychodzenia z kryzysu?
  • Praktyczne przykłady podejścia polskich przedsiębiorstw do transformacji w kierunku zrównoważonego finansowania

Do kogo adresowany jest webinar?

  • Do przedsiębiorców chcących wykorzystać szanse związane z agendą zrównoważonego finansowania.
  • Do menedżerów firm z sektora pozafinansowego odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorstw.
  • Do przedstawicieli banków, instytucji zarządzających aktywami, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych.
  • Do przedstawicieli instytucji rządowych i organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zrównoważonego finansowania.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (10 lipca 2020r.)

Osoba kontaktowa:
Ewa Suszek
esuszek@deloittece.com

Zarejestruj się

Prezentacja z webinaru Green recovery - zrównoważone finansowanie

Czy ta strona była pomocna?