Webinar Jak chronić majątek firmy rodzinnej?

Artykuł

Webinar: Jak chronić majątek firmy rodzinnej?

Ochrona majątku firmy rodzinnej (case study)

Nagranie spotkania (24 lipca 2020r.)

W związku z zauważalnym spowolnieniem gospodarczym firmy rodzinne z większą niż dotąd troską patrzą w przyszłość. Instrumenty prawne mające na celu ochronę majątku firmy rodzinnej cieszą się więc dużym zainteresowaniem. Podczas naszego webinaru omówimy cele i środki ochrony majątku firmy rodzinnej. Aby ułatwić Państwu przyswojenie sobie tej tematyki, omówimy ją na przykładach (case study)

Bezpieczeństwo majątku nie było jak dotąd priorytetem dla właścicieli firm rodzinnych i ustępowało bieżącym problemom związanym z prowadzeniem firmy.

Czas pandemii i związanego z nią spowolnienia gospodarczego zmienił tę optykę. Wielu właścicieli firm rodzinnych dostrzegło, że ryzyka związane z prowadzoną działalnością są realne.

Jeśli majątek firmy rodzinnej nie został należycie zabezpieczony przed ryzykami, w razie niepowodzenia działalności rodzina może utracić całą firmę, a w niektórych przypadkach również majątek prywatny. W sytuacji, gdy firma już popadła w tarapaty, może być już zbyt późno na ratunek. Dlatego też rozwiązania mające na celu ochronę majątku najlepiej wdrożyć w czasie, gdy firma jest w dobrej kondycji finansowej.

Podczas webinaru podzielimy się naszymi doświadczeniami w zakresie reorganizacji motywowanych ochroną majątku i dążeniem do dywersyfikacji ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Omówimy nie tylko ogólne zasady przeprowadzania tego typu procesów, ale również przedstawimy na przykładach konkretne sposoby reorganizacji, które nasi klienci postanowili wdrożyć u siebie.

Odpowiemy również na zadane nam pytania.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (24 lipca 2020r.)

Osoba kontakowa:
Izabela Olendzka
iolendzka@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?