Webinar: Jak skorzystać z chmury publicznej w regulowanym sektorze finansowym? Wyzwania prawne i technologiczne

Artykuł

Webinar: Jak skorzystać z chmury publicznej w regulowanym sektorze finansowym? Wyzwania prawne i technologiczne

Nagranie spotkania (19 listopada 2020 r.)

Chmura publiczna niesie za sobą szereg korzyści takich jak skalowalność, elastyczność czy uproszczenie zarządzania środowiskiem IT – potwierdza to także Raport Deloitte: Chmura Publiczna w Polsce. Raport ten również wskazuje, że korzyści z wejścia w chmurę publiczną zdecydowanie przekraczają wcześniejsze oczekiwania.

Niemniej jednak branża finansowa do wdrożenia chmury publicznej podchodzi z dość dużą ostrożnością. Jest to spowodowane zarówno samymi przepisami rangi ustawowej regulującymi funkcjonowanie instytucji finansowych (prawo bankowe, ustawy działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o dystrybucji ubezpieczeń, o obrocie instrumentami finansowymi i inne) jak i szeregiem rekomendacji i wytycznych wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, która jest zobowiązana podejmować działania służące prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego.

Jedną z ostatnio wydanych regulacji w tym zakresie jest Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej (dalej komunikat chmurowy), pokazuje on uproszczone podejście Komisji Nadzoru Finansowego do korzystania z usług chmury obliczeniowej. Nowy komunikat w porównaniu w komunikatem chmurowym z 2017 roku, który stracił ważność konkretyzuje szereg wymogów związanych z przetwarzaniem danych w chmurze – i dzięki temu, wierzymy, że korzystanie z chmury obliczeniowej stanie się łatwiejsze dla sektora finansowego.

W ramach nadchodzącego webinaru nasi eksperci opowiedzą o praktycznym podejściu do spełnienia wymogów komunikatu. W szczególności przybliżą poniższe zagadnienia:

1. Kiedy stosuje się komunikat chmurowy i co to jest chmura wg. Komunikatu?
2. Umowa z dostawcą – jak powinna prawidłowo wyglądać?
3. Łańcuch outsourcingowy
4. Analiza ryzyka.
5. Zabezpieczenia techniczne – na co zwrócić szczególnie uwagę.
6. Ochrona danych osobowych – o tym zawsze należy pamiętać.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (19 listopada 2020 r.)

Osoba kontakowa:
Anna Nowak
annowak@deloittece.com

Zarejestruj się

Dowiedz się więcej na temat CLOUD

Czy ta strona była pomocna?