Webinar: Jak skutecznie przeprowadzić firmę przez proces planowania, budżetowania i prognozowania?

Artykuł

Webinar: Jak skutecznie przeprowadzić firmę przez proces planowania, budżetowania i prognozowania?

 

Nagranie spotkania (27 kwietnia 2022 r.)

W ciągu ostatnich dwóch lat niejednokrotnie słyszeliśmy stwierdzenie, że „to było nie do przewidzenia”, „tego nikt nie mógł się spodziewać”. To prawda, rzeczywistość nas zaskakiwała i zaskakuje jak nigdy dotąd. A jednak zarządy i dyrektorzy muszą planować działalność swoich firm i podejmować decyzje zarządcze w każdych okolicznościach. W przypadku kluczowych decyzji biznesowych, decydenci muszą rozważyć szereg konsekwencji – w tym finansowych, bo to przecież wyniki finansowe podejmowanych działań są powodem i miarą prowadzonej działalności gospodarczej. Jak jednak sprostać wyzwaniu jakim jest planowanie i budżetowanie w tak zmiennej rzeczywistości? Czy istnieją rozwiązania, które umożliwią szybkie dostosowanie przewidywań do gwałtownie zmieniającego się otoczenia i pomogą usprawnić cały proces?

Deloitte w pierwszej połowie 2021 roku, w ponad 55 krajach przeprowadził badanie dotyczące procesu planowania, budżetowania i prognozowania.

Badanie koncentrowało się na trzech obszarach:

- zdarzeniach nieprzewidywalnych (gdy prowadzono badanie kluczowym zdarzeniem była pandemia COVID-19, dziś jednak żyjemy w jeszcze bardziej nieprzewidywalnej rzeczywistości, kiedy za naszą wschodnią granica trwa wojna);

- uwzględnieniu kwestii klimatycznych w procesie budżetowania;

- technologiach stosowanych w procesie budżetowania.

 

W trakcie spotkania online eksperci Deloitte oraz gość specjalny - CFO spółki działającej w sektorze e-commerce będą rozmawiać m.in.:

  • O tym jakie podejście można przyjąć do planowania w okresie niepewności (zarówno w odniesieniu do kwestii makroekonomicznych jak i specyficznych dla danej jednostki takich jak np. popyt na dane produkty lub usługi);
  • Jak niepewność wpływa na częstotliwość przygotowywania i aktualizacji planów, budżetów i prognoz;
  • Czy i w jaki sposób należy uwzględnić kwestie środowiskowe w proces planowania i budżetowania;
  • Czy istnieje technologia, która byłaby tzw. „silver bullet” i pozwoliła sprostać wszelkim wyzwaniom w zakresie budżetowania;
  • Jakie technologie są najczęściej stosowane w procesach planowania i budżetowania i czym się kierować wybierając rozwiązania do wdrożenia;
  • Jak zacząć? Podzielimy się dobrymi praktykami w zakresie możliwości usprawnienia procesu budżetowania w przedsiębiorstwach;
  • Odpowiemy na pytania, które mogą Państwo zadawać rejestrując się na webinar.


Spotkanie organizujemy w ramach agendy Programu CFO Deloitte. Na webinarium w szczególności zapraszamy osoby na stanowiskach kierowniczych w departamentach planowania, budżetowania i controllingu oraz dyrektorów finansowych.

Zapraszamy do rejestracji, a także do udostępniania informacji o webinarze osobom, które Państwa zdaniem mogą być tą tematyką zainteresowane.


Prelegenci:

Monika Warmbier – Consulting, Finance & Performance Lead, Deloitte

Robert Nowak – Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Deloitte, Lider Programu CFO Deloitte

Anna Godlewska - Dyrektor Finansowy | Członek Zarządu, Moliera 2

Szczegóły

Nagranie spotkania
(27 kwietnia 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Justyna Starosielec
jstarosielec@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Czy ta strona była pomocna?