Jak wdrażać wytyczne TCFD w praktyce – identyfikacja i ocena ryzyk zmian klimatu

Artykuł

Jak wdrażać wytyczne TCFD w praktyce – identyfikacja i ocena ryzyk zmian klimatu

Klimat na zmiany w biznesie #6

Nagranie spotkania (16 lutego 2021 r.)

Zapraszamy na kolejny webinar poświęcony wpływowi zmian klimatu na działalność firm.

Podczas naszego ostatniego webinaru omawialiśmy najnowszy raport TCFD i podkreślaliśmy, że poparcie dla inicjatywy znacznie wzrosło od czasu raportu z 2019 roku i dziś ponad 1500 organizacji popiera zalecenia TCFD, co stanowi wzrost o ponad 85% od ostatniej edycji! Czas teraz przenieść dyskusję z tego, czy wdrażać zalecenia, do tego, jak to robić.

Webinar poprowadzi Tomasz Gasiński, Dyrektor w zespole Sustainability Consulting.

 

W trakcie webinaru omówimy:

 • zasady zarządzania ryzykiem w firmie (m.in. kiedy możliwa jest ocena ryzyka, jak wyznaczać właściciela ryzyka i określać apetyt na to ryzyko)
 • w jakich obszarach warto definiować ryzyka klimatyczne i jaki jest ich wpływ na wycenę pozostałych kluczowych ryzyk (m.in. na ryzyko realizacji celów strategicznych, ryzyko dla kluczowych produktów, usług, projektów i procesów czy ryzyko reputacyjne)
 • metody oceny ryzyka (jakościowe i scenariuszowe)

 

Dzięki przekazanym podczas webinaru informacjom:

 • będziesz w stanie określić kluczowe obszary działalności, które powinny być objęte identyfikacją i oceną wpływu ryzyk klimatycznych na biznes
 • będziesz również w stanie określić metodę identyfikacji i oceny ryzyk, którą zastosujesz do oceny ryzyk w poszczególnych obszarach
 • dowiesz się jakich kompetencji i zasobów potrzebujesz, aby przeprowadzić dobrą identyfikację i ocenę ryzyk, wpisującą się w wypełnienie wytycznych TCFD w Twojej organizacji oraz ujawnianie wyników oceny ryzyk klimatycznych

 

Do kogo adresowany jest webinar?

 • do osób zarządzających firmami szczególnie narażonymi na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu
 • do przedstawicieli banków, instytucji zarządzających aktywami, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych
 • do osób odpowiedzialnych za kwestie związane z zarządzaniem CSR / ESG, raportowaniem zagadnień ESG, zarządzaniem ryzykiem, compliance oraz public affairs w firmach
 • do dyrektorów finansowych i osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie finansowania projektów inwestycyjnych
 • do wszystkich chcących lepiej zrozumieć implikacje biznesowe wynikające ze zmian klimatycznych

Szczegóły

Nagranie spotkania
(16 lutego 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Ewa Suszek
ESuszek@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?