Otwarte szkolenie on-line: Jak wdrożyć pracę hybrydową: najlepsze praktyki dla HR i Liderów

Artykuł

Otwarte szkolenie on-line: Jak wdrożyć pracę hybrydową: najlepsze praktyki dla HR i Liderów

Wydarzenie skierowane do liderów i ekspertów z działów HR

Szkolenie on-line: 28 czerwca 2022 r., godz. 10:00 - 14:00

Czego dowiedzą się uczestnicy szkolenia?

Wraz z końcem pandemii polskie organizacje masowo decydują się na model pracy łączący biuro i dom. Badania zrealizowane przez Deloitte w Polsce i na świecie pokazują ogromne oczekiwania pracowników w tym zakresie. Jednocześnie wdrożenie takiego hybrydowego modelu pracy stanowi wyzwanie dla wielu menedżerów i wspierających ich HR Business Partners. Oznacza ono konieczność wykształcenia nowych praktyk w zakresie zarządzania, jak i nawyków zespołów.

W trakcie szkolenia podzielimy się praktyczną wiedzą z naszych projektów wdrożenia pracy hybrydowej w 14 organizacjach. Uczestnicy dowiedzą się:

  • jak pogodzić oczekiwania pracowników oraz organizacji,
  • jak ocenić „dojrzałość hybrydową” organizacji,
  • co sprawia, że praca hybrydowa jest efektywna oraz co charakteryzuje skuteczne zespoły hybrydowe,
  • jak wdrożyć pracę hybrydową w zespole,
  • jakie narzędzia są potrzebne menedżerom żeby skutecznie zarządzać zespołem,
  • ocena efektywności pracy hybrydowej.

Praca będzie się opierać na autorskiej metodologii Hybrid Team Scan oraz case study z realnych wdrożeń w organizacjach z branż: handel, finanse, ubezpieczenia, IT, energetyka.

Szczegóły

Data i godzina
28 czerwca 2022 r.
godz.: 10:00 – 14:00

Koszt uczestnictwa
499 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
aszabowskawalaszczyk@deloittece.com

Formularz rejestracyjny

Agenda szkolenia:

1. Wstęp – praca hybrydowa, czyli jaka?

a. Oczekiwania rynku pracy
b. Praca hybrydowa – wyobrażenia i rzeczywistość
c. Rola HR we wspieraniu menadżerów

2. Ocena dojrzałości hybrydowej organizacji

a. Model hybrydowej dojrzałości zespołu

3. Na czym polega praca hybrydowa

a. Rola domu i biura
b. Nowa rola menadżera

4. Kryteria wyboru modelu hybrydowego

a. Jak organizacje definiują pracę hybrydową
b. Omówienie przykładowych wdrożeń

5. Co wyróżnia efektywne zespoły hybrydowe?

a. 10 obszarów efektywności
b. Nawyki zespołów hybrydowych i ich wpływ
c. Najlepsze praktyki w zarządzaniu zespołem

6. Wdrażanie pracy hybrydowej: rozmowa z zespołem

a. Definiowanie roli biura
b. Kontrakt zespołu hybrydowego
c. Wdrożenie

7. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)
 

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie jest kierowane do dyrektorów HR, HRBP, liderów działów personalnych, działów szkoleń, trenerów wewnętrznych, liderów odpowiedzialnych za wdrażanie pracy hybrydowej.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Prowadzący

Wstęp:
John Guziak, partner, lider zespołu ds. kapitału ludzkiego w Polsce, Deloitte.

Eksperci, którzy podzielą się wiedzą:
Zbigniew Łobocki, lider zespołu Workforce Transformation & People Analytics

dr Anna Szabowska-Walaszczyk, manager, zespół Workforce Transformation & People Analytics

Informacje organizacyjne

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: aszabowskawalaszczyk@deloittece.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:15. W trakcie spotkania zaplanowana jest jedna 15-minutowa przerwa.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka DELOITTE ADVISORY sp. z o.o. z biurem w Warszawie, pod adresem al. Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, KRS 0000143938, NIP 525-22-54-754 (lub spółka określona w regulaminie danego szkolenia, dane spółek Deloitte zamieszczone są na stronie: https://www2.deloitte.com/pl/pl/legal/o-deloitte.html).

Czy ta strona była pomocna?