Webinar: Jak zarządzać użytkownikami i uprawnieniami SAP w sposób bardziej atrakcyjny i nadal w pełni bezpieczny?

Artykuł

Webinar: Jak zarządzać użytkownikami i uprawnieniami SAP w sposób bardziej atrakcyjny i nadal w pełni bezpieczny?

Nagranie spotkania (12 października 2021 r.)

Procesy zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w SAP, jak i administracyjne wsparcie obszaru kontroli wewnętrznej w obrębie tej technologii, zawsze były pewnym wyzwaniem dla organizacji. W tym obszarze jak w soczewce skupiają się cele, które na pierwszy rzut oka są sobie przeciwstawne: jak utrzymać maksimum efektywności operacyjnej (i kosztowej), przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności, minimalizując ryzyko wynikające np. z nadmiarowych dostępów użytkowników? Wreszcie, jak zoptymalizować ten obszar – tzn. wdrożyć elementy automatyzujące, przy okazji uatrakcyjniając czynności, które nadal muszą być wykonywane manualnie? W dobie transformacji S/4HANA wyzwanie to nadal pozostaje aktualne, a wręcz jeszcze mocniej zyskuje na istotności.

Dlaczego tak jest? S/4HANA przynosi znaczącą zmianę w interfejsie użytkownika SAP, której doświadczają uczestnicy procesów biznesowych na przestrzeni niemal wszystkich modułów funkcjonalnych. Nowa „twarz” systemu SAP (technologia SAP Fiori), połączona z potężnym skokiem jakościowym w zakresie szybkości procesowania danych (dzięki nowej technologii bazodanowej SAP HANA), ma bezpośrednie przełożenie na to, jak użytkownicy odbierają narzędzie, z którego korzystają: odbiór ten jest zdecydowanie pozytywny, coraz rzadziej słychać opinie, że „w organizacjach używających innych systemów ERP codzienna praca ich użytkowników jest dużo przyjemniejsza niż u nas, pracując na SAP”. Gdzie natomiast w tym wszystkim jest obszar wsparcia administracyjnego IT – w szczególności, jednostki odpowiedzialne za zarządzanie użytkownikami, rolami i autoryzacjami SAP oraz wsparcie technologiczne dla działów kontroli wewnętrznej lub audytu wewnętrznego? Czy obszar ten również może być beneficjentem transformacji SAP? Jeśli tak, na jakie zagadnienia warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności?

Podczas naszego spotkania poruszymy następujące zagadnienia:

  • W jaki sposób klasyczne i nowe rozwiązania w portfolio SAP (w tym SAP GRC – Governance, Risk & Compliance) wspierają obszary zarządzania użytkownikami i uprawnieniami oraz kontroli i audytu wewnętrznego?
  • Jak priorytetyzować inwestycję w poszczególne komponenty rozwiązań z portfolio SAP GRC?
  • Co i jak zrobić, aby zoptymalizować i uatrakcyjnić omawiane procesy – zarówno w sferze UX (user experience) jak i w obszarze wykorzystania zasobów technicznych?
  • Które elementy omawianych procesów mogą podlegać relatywnie prostej i szybkiej automatyzacji, a które z nich powinny pozostać w rękach pracowników?

Do kogo jest adresowany webinar?

Zapraszamy do udziału w webinarze CIO, osoby odpowiedzialne za procesy operacyjne SAP, managerów i pracowników działów SAP shared service center, specjalistów i administratorów IT SAP oraz wszystkie osoby zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami wspierającymi środowisko SAP ERP i S/4HANA.
Jeśli znasz osoby, które mogłyby być zainteresowane tematyką webinaru, prześlij im link do strony z rejestracją.

Szczegóły:

Nagranie spotkania
(12 października 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Anna Nowak
annowak@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?