Jakie będą nowe wymagania dla dostawców niemieckich firm?

Artykuł

Webinar: Jakie będą nowe wymagania dla dostawców niemieckich firm?

Pod lupą przestrzeganie praw człowieka i ochrona środowiska w całym łańcuchu dostaw

Nagranie spotkania (24 marca 2022 r.)

Niemcy już w 2021 roku wprowadziły ustawę o Należytej Staranności w Łańcuchu Dostaw (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz). Ustawa ma zastosowanie do wybranych spółek niemieckich i zagranicznych z siedzibą lub oddziałem w Niemczech. Prawo zobowiązuje te firmy do spełnienia wymogów należytej staranności w swoich łańcuchach wartości; dotyczy to więc wszystkich partnerów biznesowych oraz dostawców (bezpośrednich i pośrednich) w kraju i za granicą. Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do identyfikowania i - w razie potrzeby - zapobiegania, eliminowania lub łagodzenia niekorzystnych skutków ich działalności, oraz działalności ich dostawców na prawa człowieka oraz na środowisko. Oznacza to konieczność wprowadzenia w tych obszarach odpowiednich polityk, procedur oraz mechanizmów zarządzania ryzykiem, ich monitorowanie oraz raportowanie. Wypełnienie tych obowiązków będzie kontrolowane, a w razie braku lub niewłaściwej ich realizacji przewidziano znaczne kary finansowe. 

Od 1 stycznia 2023 firmy podlegające ustawie będą musiały upublicznić raport z wykonania tych obowiązków. Jest to trudne i często długotrwałe zadanie, szczególnie w sytuacji dużych firm i rozbudowanych (również geograficznie) sieci dostawców i poddostawców. Powyższe prawo dotyczy także polskich firm, które produkują lub dostarczają usługi na potrzeby niemieckich przedsiębiorstw. Zgodnie z nową regulacją spadną na nich dodatkowe obowiązki, do których wypełnienia powinny przygotować się jak najszybciej.
 

Zapraszamy na webinar, podczas którego omówimy m.in.:

  • Jakie firmy i od kiedy podlegają niemieckiej Ustawie o Należytej Staranności w Łańcuchu Dostaw?
  • Podstawowe zasady regulujące, które spółki zależne w Niemczech oraz zagranicą, podlegają ustawie.
  • Jak różnią się obowiązki firm podlegających ustawie, ich spółek zależnych oraz ich dostawców?
  • Jakie są podstawowe wymogi Ustawy odnośnie identyfikowania, zapobiegania, eliminowania lub łagodzenia niekorzystnych skutków działań?
  • Zasady stosowania Ustawy wobec dostawców bezpośrednich i pośrednich.
  • Co podlega kontroli wykonania obowiązków i jakie są potencjalne kary?
  • Podstawowe informacje o niedawnej Propozycji Komisji Europejskie w zakresie tego prawa.

Szczegóły:

Nagranie spotkania (24 marca 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Marta Jurga
mjurga@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?