Webinar: Jakie wyzwania stoją przed szefami obsługi klienta w ubezpieczeniach?

Artykuł

Webinar: Jakie wyzwania stoją przed szefami obsługi klienta w ubezpieczeniach?

Cykl webinarów „Digital customer, digital insurer”

Nagranie spotkania z dnia 16 lutego 2021 r.

W trzecim webinarze z cyklu „Digital customer, digital insurer” przedstawimy wyniki badania Deloitte Digital Customer Service Excellence 2020.

Osoby pracujące w branży ubezpieczeniowej stanowią najliczniejszą grupę respondentów naszego badania z ponad trzynastoprocentowym (13%) udziałem w odpowiedziach.

Badanie CX Drivers 2020 pokazało, że doświadczenia klientów firm ubezpieczeniowych są oceniane istotnie niżej niż w innych branżach, a dodatkowo wpływ oceny zgłaszania uwag na całościową ocenę współpracy w tej branży jest najwyższa spośród wszystkich etapów ścieżki klienta. Na webinarze postaramy się omówić z czego mogą wynikać takie dane, biorąc pod uwagę wyzwania działów obsługi klienta.

W trakcie webinaru porozmawiamy m.in. o tym:

  • jak branża ubezpieczeniowa wyróżnia się na tle innych branż;
  • jakie będą najważniejsze rozwijane kanały kontaktu z działem obsługi klienta; 
  • jakie wzorce z innych branż mogą być inspiracją dla transformacji obsługi klienta.

 

Szczegóły

Nagranie spotkania z dnia 16 lutego 2021 r.

Osoba kontaktowa:
Krzysztof Wąsowski
kwasowski@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?