Nowe obowiązki w zakresie kas fiskalnych w 2019 r.

Artykuł

Nowe obowiązki w zakresie kas fiskalnych w 2019 r. i 2020 r.

Odpowiedzi na wybrane pytania po webcaście “Kasy fiskalne”

Część I, 23 października 2019 r.

Przedstawiamy odpowiedzi na wybrane pytania zadane przez uczestników podczas webcastu “Kasy fiskalne”. Zaprezentowane pytania przedstawiają kwestie dotyczące m.in. oświadczeń o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji, ulgi na zakup kas oraz obowiązku umieszczenia numeru NIP na paragonie.

Czy podatnik powinien przekazać podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji do Urzędu Skarbowego?

Zgodnie z brzmieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden z egzemplarzy jest przekazywany osobie, która złożyła to oświadczenie, czyli osobie prowadzącej ewidencję sprzedaży u podatnika. Natomiast drugi egzemplarz oświadczenia podatnik pozostawia w swojej dokumentacji księgowej. Zatem, podatnik nie ma obowiązku przekazania odebranego oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji do urzędu skarbowego bez żądania organu. Urząd może natomiast wezwać podatnika do przedstawienia oświadczeń złożonych przez osoby prowadzące ewidencję w ramach kontroli.

Webcast: Kasy fiskalne

Nagranie spotkania

Zarejestruj się i zobacz nagranie

Jestem podatnikiem zobowiązanym do wymiany dotychczasowych kas rejestrujących na kasy on-line od 1 stycznia 2020 r., ale zakupu kas on-line dokonałem już w październiku 2019 r. Czy w takim przypadku będzie przysługiwało mi prawo do zastosowania ulgi w zakresie już kupionych kas on-line?

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi Ministerstwa Finansów z 11 lipca 2019 r. w sprawie ulgi na zakup kasy rejestrujących on-line, podatnik zobligowany do wymiany kas, który dokona zakupu kas on-line przed terminem wskazanym w nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, będzie miał prawo do zastosowania ulgi w stosunku do już zakupionych kas on-line. Jednakże, taki podatnik będzie mógł odliczyć ulgę przez wykazanie jej w deklaracji podatkowej najwcześniej za okres rozliczeniowy, w którym zarejestrował sprzedaż na danej kasie on-line.

Nasz kontrahent, będący osobą fizyczną, podczas dokonywania zakupów nie zgłosił, że będzie potrzebował faktury, więc sprzedaż została zafiskalizowana za pomocą kasy rejestrującej. Jednak po miesiącu, kontrahent poprosił nas o wystawienie faktury na podstawie otrzymanego paragonu, który nie zawiera NIP. Jak w takiej sytuacji możemy wystawić fakturę do paragonu, który nie wskazuje NIP kontrahenta?

Jak rozumiemy, pytanie dotyczy nowych regulacji w zakresie obowiązku umieszczania NIP nabywcy na paragonach, który wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. Zgodnie z brzmieniem nowych przepisów podatnik może wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy paragon potwierdzający dokonanie danej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. W przeciwnym wypadku wystawienie faktury będzie wiązało się z ustaleniem przez organy podatkowe dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze.

Powyższe przepisy dotyczą sprzedaży na rzecz podatnika. Tym samym, w przypadku sprzedaży na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem VAT, a rozumiemy, że takiej sytuacji dotyczy pytanie słuchacza, przepisy obowiązujące po 1 stycznia 2020 r. pozostają bez zmian. Sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu, z tym, że taka faktura nie będzie zawierała NIP klienta.

Czy sprzedaż przez internet podlega obowiązkowi ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych?

Co do zasady, obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych podlega każda sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Niemniej, istnieje możliwość zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych, czy rolników ryczałtowych, w sytuacjach wskazanych w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przykładowo, ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych może korzystać dostawa towarów w systemie wysyłkowym oraz świadczenie usług, pod warunkiem, że dostawca towaru lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Ponadto, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dana zapłata. W przypadku dostawy towarów w systemie wysyłkowym niezbędne jest również, by z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało na czyją rzecz ta dostawa została dokonana. Najlepiej, by zawierały one dane nabywcy, w tym również jego adres.

Podsumowując, jeżeli sprzedaż przez internet będzie dotyczyła takich sytuacji jak wskazane powyżej i zostaną spełnione warunki do zastosowania zwolnienia, to sprzedaż przez internet będzie mogła zostać zwolniona z ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Zapraszamy do subskrypcji: Przegląd Podatkowy: VAT

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Przegląd podatkowy: VAT prezentuje wybrane najświeższe orzeczenia sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mogą mieć istotny wpływ na Państwa działalność. To także najważniejsze i najnowsze informacje dotyczące zmian w zakresie VAT.

Czy ta strona była pomocna?