Webinar: Klasyczna sukcesja majątkowa a fundacja rodzinna

Artykuł

Webinar: Klasyczna sukcesja majątkowa a fundacja rodzinna

Jakich zagrożeń związanych z sukcesją pozwoli uniknąć fundacja rodzinna?

Nagranie spotkania (12 marca 2021 r.)

Zapraszamy Państwa do udziału w trzecim bezpłatnym spotkaniu z naszego cyklu webinarów o fundacji rodzinnej, podczas którego eksperci Deloitte opowiedzą o tym dlaczego utworzenie fundacji rodzinnej będzie zwykle lepszym rozwiązaniem niż klasyczna sukcesja majątkowa oparta o umowy darowizn oraz testamenty.

Cykl webinarów o fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna to instytucja mająca wspierać wielopokoleniową sukcesję
i jednocześnie pozwalająca zachować wartości kluczowe dla rodziny. Naszym zdaniem fundacja rodzinna to kluczowy dla sukcesji pokoleniowej instrument prawny, który pozwoli na realne zabezpieczenie interesów firmy rodzinnej
i samej rodziny, jak również na zachowanie rodzinnego charakteru firmy dla przyszłych pokoleń.  Zważywszy na wagę tego instrumentu prawnego postanowiliśmy stworzyć cały cykl webinarów poświęconych temu tematowi, aby zachęcić Państwa do rozważenia fundacji rodzinnej w planach sukcesyjnych.

Pierwszy webinar był poświęcony zagadnieniom ogólnym, a jego celem było wprowadzenie Państwa w temat fundacji rodzinnej. Podczas drugiego webinaru przedstawialiśmy Państwu nasz standardowy model współdziałania z firmami rodzinnymi przy planowaniu sukcesji, którego celem jest sukcesja w duchu konsensusu międzypokoleniowego. Z uwagi na liczbę pytań zadanych przez uczestników spotkania i Państwa zainteresowanie mechanizmem działania fundacji rodzinnej nasz kolejny webinar rozpoczniemy od poruszenia kilku wątków dotyczących przygotowania do jej utworzenia.
 

 

Sukcesja majątkowa a fundacja rodzinna

Sukcesja, czyli przekazanie firmy rodzinnej kolejnym pokoleniem dotyczy dwóch sfer:

  • sukcesji osobowej (przekazanie funkcji zarządczych firmy rodzinnej następnemu pokoleniu)
  • sukcesji majątkowej (przekazanie własności majątku, kwestie dziedziczenia).

Typowa sukcesja majątkowa polega na przekazaniu akcji lub udziałów w firmie kolejnemu pokoleniu w ramach dziedziczenia bądź też w drodze darowizny. Teoretycznie sam proces przekazania udziałów nie jest bardzo skomplikowany, jednak w praktyce właściciele firm rodzinnych napotykają szereg wyzwań. Począwszy od trudności w podejmowaniu i komunikowaniu swoich decyzji, a skończywszy na przeszkodach prawnych , które nie pozwalają na należyte zabezpieczenie losów firmy i rodziny.

To, co odróżnia biznesy rodzinne od wszystkich innych, to ich rodzinny charakter. Dlatego gra toczy się nie tylko o kontynuację biznesu, ale też zachowanie misji i wizji rodziny. Wpływ na integralność i ciągłość firmy rodzinnej ma wiele elementów, a zagrażać jej rodzinnej tożsamości może nie tylko przedwczesna śmierć udziałowca, egzekucja z jego majątku, ale też sprawy dziedziczenia udziałów przez małżonków i dzieci, problemy związane z zachowkiem, a nawet przekazanie udziałów do majątku wspólnego małżeńskiego czy rozwód.

Podczas naszego kolejnego webinaru opowiemy Państwu o tych barierach związanych z sukcesją majątkową, z którymi w naszej praktyce najczęściej mamy do czynienia, wspierając firmy rodzinne w planowaniu sukcesji. Wyjaśnimy, dlaczego i w jakich przypadkach fundacja rodzinna może być najlepszym sposobem na poradzenie sobie z procesem sukcesji. Wskażemy Państwu również podstawowe różnice pomiędzy typową sukcesją majątkową a założeniem fundacji rodzinnej.

Agenda webinaru „Klasyczna sukcesja majątkowa a fundacja rodzinna”.

Fundacja rodzinna – stan prac legislacyjnych i przypomnienie podstawowych faktów

   

Jak i kiedy przygotować się do założenia fundacji rodzinnej – kontynuacja zagadnień poruszanych w czasie poprzedniego webinaru

   

Najważniejsze różnice pomiędzy klasyczną sukcesją majątkową a założeniem fundacji rodzinnej

   

Problemy związane z sukcesją majątkową i ich rozwiązania w ramach fundacji rodzinnej. W szczególności poruszymy następujące wątki:

   
 

a)

Zagrożenia dla rodzinnego charakteru firmy, np.:

   
   

-

Przedwczesna śmierć udziałowca,

   
   

-

Egzekucja z majątku udziałowca,

   
   

-

Sprzedaż lub obciążenie udziałów,

   
   

-

Dziedziczenie udziałów przez małżonków i ich dzieci oraz problem zachowku,

   
   

-

Przekazanie udziałów do majątku wspólnego małżeńskiego i rozwód.

   
 

b)

Zagrożenia związane z sukcesją zarządczą, np.

   
   

-

Problem sukcesorów pasywnych,

   
   

-

„Dziedziczenie głosów”,

   
   

-

Brak możliwości realnego ustanowienia mechanizmów wyłaniania kadry zarządczej spośród członków rodziny.

   
 

c)

Zagrożenia dla stabilności zasad funkcjonowania firmy oraz sukcesji.

   
 

d)

Zagrożenia dla realizacji rodzinnych celów w ramach firmy rodzinnej, np. funduszy rodzinnych.

   
 

e)

Zagrożenia związane z nadmiernym rozproszeniem udziałów w firmie.

   

•    Odpowiedzi na Państwa pytania.

Szczegóły

Nagranie spotkania
(12 marca 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Izabela Olendzka
iolendzka@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?