Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, exit tax

Artykuł

Webcast: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania i exit tax - Systemowe zmiany w polskim prawie podatkowym

Nagranie webcastu

12 października 2018

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania dotąd nie została zastosowana (nie wydano decyzji z zastosowaniem klauzuli). Niemniej, po nieco ponad dwóch latach od jej wejścia w życie, proponowane jest zaostrzenie tworzących ją przepisów. Niezależnie od tego, po dużych zmianach w podatkach dochodowych w roku 2018, od 1 stycznia 2019 roku planuje się zmiany o jeszcze większej doniosłości, w tym wprowadzenie tzw. podatku od wyjścia (exit tax).

Zmiany przepisów tworzących tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania częściowo mają na celu zbliżenie jej kształtu do wytycznych Unijnych. Niemniej, zakres omawianych zmian jest dużo szerszy i w założeniu ma zmierzać do zwiększenia prewencyjnego oddziaływania klauzuli, a także jej potencjalnej skuteczności. Proponowana nowelizacja w istotny sposób wpłynie na rozumienie pojęcia unikania opodatkowania oraz potencjalnych konsekwencji zastosowania klauzuli, w tym w ramach ustalania dodatkowego, sankcyjnego zobowiązania podatkowego.

Wprowadzenie exit tax ma służyć opodatkowaniu niezrealizowanych zysków wypracowanych w Polsce przez podatników (tak osoby fizyczne jak i osoby prawne), które w wyniku zmiany miejsca zamieszkania / prowadzenia działalności, bądź przeniesienia aktywów, opuszczają zakres jurysdykcji polskiego fiskusa.

Program webcastu

Eksperci Deloitte podczas godzinnego webcastu skupią się na omówieniu następujących zagadnień::

  • Nowa definicja unikania opodatkowania – zmiany dotyczące przesłanek unikania opodatkowania, w tym w zakresie pojęć korzyści podatkowej i sztuczności czynności.
  • Dodatkowe, sankcyjne zobowiązania podatkowe.
  • Procedura w zakresie cofnięcia skutków unikania opodatkowania.
  • Zmiany proceduralne związane z klauzulą, w tym dotyczące interpretacji indywidualnych.
  • Exit tax – zakres opodatkowania (kto, w jakich okolicznościach i od jakiej podstawy), stawki i sposób rozliczania.

Eksperci Deloitte odpowiedzią także na pytania zadane przez słuchaczy.

Do kogo skierowany jest Webcast?

Webcast jest kierowany głównie do dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.

Obejrzyj nagranie:

Nagranie spotkanie (12 października 2018)

Osoba kontaktowa:
Michał Biegański
mbieganski@deloitteCE.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?