Klimat na zmiany w biznesie

Artykuł

Webinar: Strategie i narzędzia do zarządzania ryzykiem klimatycznym konieczne w działalności Twojej organizacji

Klimat na zmiany w biznesie #3

Nagranie spotkania (8 września 2020 r.)

Przeczytaj pytania i odpowiedzi przygotowane po webcaście przez naszych ekspertów.

Proponujemy państwu kolejny webinar poświęcony wpływowi zmian klimatu na działalność firm. W pierwszym - Klimat na zmiany w biznesie – jak budować odporność Twojej organizacji - koncentrowaliśmy się na regulacjach i obowiązkach związanych z raportowaniem, teraz omówimy kwestie uwzględniania ryzyka klimatycznego w strategiach firm.

Z dostępnych danych wiemy, że polskie spółki niechętnie ujawniają dane dotyczące swojego wpływu na klimat. I chociaż ujawnienia klimatyczne stanowią ostatni element w procesie reagowania na zmiany klimatu, to ich brak jest niepokojącą oznaką tego, że polski biznes jest niewystarczająco przygotowany na to, co może nadejść. Polskie firmy w większości nie zarządzają swoim wpływem na klimat w sposób strategiczny i nie analizują ryzyk finansowych jakie mogą się wiązać ze zmianami klimatu. Tymczasem w zmieniającym się kontekście regulacyjnym i gospodarczym określenie, jak będzie wyglądał model biznesowy firmy w świecie o temperaturze + 2 ° C (ze wszystkimi tego konsekwencjami) może okazać się kluczowym aspektem jej przetrwania.

Dzisiejsze narzędzia i metodologie pozwalają na modelowanie finansowych skutków zmian klimatycznych, uwzględniając zarówno ekspozycję na ryzyka fizyczne, zmiany polityki, a także wyzwania związane z transformacją modelu biznesowego. Dzięki nim firmy mogą dostosować strategię do zachodzących w otoczeniu zmian i zaproponować interesariuszom nowe podejście do prowadzenia biznesu, a wszystko to uwzględniając możliwości finansowania konkretnych przedsięwzięć w ramach zrównoważonej gospodarki.


Podczas webinaru omówiliśmy:

  • praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem klimatycznym w prowadzonej działalności biznesowej i inwestycyjnej;
  • przykłady strategicznych odpowiedzi przedsiębiorstw na zmiany klimatyczne;
  • narzędzia wspomagające analizę i zrozumienie ryzyka związanego ze zmianami klimatu (ClimWISE); 
  • podejście Deloitte do implementacji zrównoważonej strategii biznesowej

Do kogo adresowany był webinar?

  • Do osób chcących lepiej zrozumieć implikacje biznesowe wynikające ze zmian klimatycznych;
  • do dyrektorów finansowych, osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie finansowania projektów inwestycyjnych
  • do przedstawicieli banków, instytucji zarządzających aktywami, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych
  • do osób odpowiedzialnych za kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem, compliance oraz public affairs w firmach
  • do osób zarządzających firmami szczególnie narażonymi na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (8 września 2020 r.)

Osoba kontaktowa:
Ewa Suszek
esuszek@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?