Webinar Klubu SheXO Wpływ pandemii na perspektywy rozwoju zawodowego kobiet w biznesie

Artykuł

Webinar Klubu SheXO: Wpływ pandemii na perspektywy rozwoju zawodowego kobiet w biznesie

Jak pracodawcy mogą wspierać rozwój kobiecych talentów

Nagranie spotkania (1 marca 2021 r.)

Nie wiemy jeszcze, jakie są wszystkie, mniej lub bardziej dalekosiężne, skutki pandemii, jeśli chodzi o życie i funkcjonowanie każdego z nas i całych społeczeństw. Nie znamy zatem również wszystkich konsekwencji zmian, jakie spowodowała ona w tak ważnej sferze, jak sposób wykonywania pracy. Jednocześnie widać, że jesteśmy w punkcie zwrotnym. Czas by głębiej poznać i przeanalizować skutki pandemii odczuwane na poziomie indywidualnym, społecznym, biznesowym czy gospodarczym, aby wyciągnąć wnioski z niekorzystnych tendencji i wesprzeć trendy pozytywne. Jednym z bardziej palących pytań, jeśli chodzi o konsekwencje zmian w sposobie wykonywania pracy, jest wpływ kryzysu na sytuację społeczną i zawodową pracujących kobiet.

Z przeprowadzonego przez Deloitte badania dot. „Wpływu pandemii na perspektywy rozwoju zawodowego kobiet ” wynika, że dla wielu pracujących kobiet pandemia oznacza całkowite zaburzenie równowagi między pracą a życiem prywatnym i negatywnie oddziałuje na ich samopoczucie fizyczne i psychiczne. Niektóre kobiety zastanawiają się nawet nad sensem kontynuacji kariery zawodowej w bliższej i dalszej perspektywie. Wyniki naszego badania przedstawiają również pomysły i rekomendacje dla pracodawców w mierzeniu się z wyzwaniami, które stoją przed liderami w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w nowych warunkach. Nasze badanie wskazuje, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, są jednak trendy, którym warto się przyjrzeć, takie jak np. nowe pojęcie elastyczności i dyspozycyjności, zróżnicowane potrzeby specjalistek, menedżerek i kobiet na stanowiskach zarządczych czy też zwiększona rola zespołów w budowaniu poczucia przynależności do firmy.

Zapraszamy do udziału w webinarze Klubu SheXO Deloitte, który organizujemy we współpracy z Forbes Women. Podczas spotkania omówimy wyniki badania oraz wraz z zaproszonymi gośćmi porozmawiamy m. in. o tym: jakie są aktualne wyzwania kobiet biznesu i oczekiwania względem pracodawców oraz jak warto wykorzystać obecną sytuację jako okazję do budowania nowej kultury organizacyjnej w firmach.

Dyskusję poprowadzi Aleksandra Karasińska, Redaktor Naczelna Forbes Women. W debacie wezmą udział: Dominika Stępińska-Duch, Członek Zarządu TVN Discovery Polska, Magdalena Dziewguć, Head of Google for Work CEE oraz Małgorzata Romaniuk, Wiceprezes Zarządu Banku BPH.

Szczegóły

Nagranie spotkania (1 marca 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Reif

mreif@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?