Webinar: Koniec roku 2020 w cenach transferowych

Artykuł

Webinar: Koniec roku 2020 w cenach transferowych

Jak przygotować benchmark w czasach kryzysu i rozliczyć pomoc publiczną?

Nagranie spotkania (4 grudnia 2020 r.)

Rok 2020 jest pod wieloma względami rokiem niezwykłym. Epidemia COVID-19 i związana z tym konieczność ograniczenia swobody przemieszczania się, kwarantanny i zagrożenie wywarły olbrzymi wpływ na gospodarkę światową. Zmiany gospodarcze dotknęły większości przedsiębiorstw. Jak w tej sytuacji mają zachowywać się podmioty powiązane? Czy podmiot o „ograniczonym ryzyku” może ponieść stratę? Skąd wziąć dane porównawcze? Co z pomocą publiczną – czy uzyskanie pomocy z „tarczy antykryzysowej” może prowadzić do obniżenia poziomu cen transferowych? Jak wyliczyć korektę cen transferowych za rok 2020 w przypadku wyników odmiennych od wyników z lat poprzednich? Do jakiego poziomu dokonać taką korektę i jak ją policzyć, czy brać pod uwagę pomoc rządową czy nie przy kalkulacji korekty?

Powyższe kwestie są przedmiotem dyskusji pomiędzy podatnikami a doradcami oraz organami podatkowymi, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Korzystając z możliwości wymiany wiedzy w ramach naszej współpracy międzynarodowej, wypracowaliśmy rozwiązania, które potencjalnie mogłyby być akceptowalne dla obu stron transakcji.

Agenda

Zamknięcie rozliczeń z podmiotami powiązanymi za rok 2020 będzie dla większości firm procesem niewątpliwie dużo bardziej złożonym niż wszystko, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie 10 lat. Podczas webinaru zastanowimy się m.in. nad następującymi kwestiami:

  • Co powoduje, że zamknięcie roku 2020 może być trudne?
  • Czy warto oszacować wpływ COVID-19 na moją firmę? Jak to zrobić?
  • Czy podmiot o niskim profilu ryzyka może mieć stratę?
  • Nie ma danych porównawczych. Skąd mam je wziąć?
  • Grupa zmienia zasady rozliczeń. Co robić?
  • Czego mogę oczekiwać w trakcie kontroli cen transferowych za rok 2020?

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (4 grudnia 2020 r.)

Osoba kontaktowa:
Izabela Brzozowska
ibrzozowska@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Do kogo skierowany jest Webinar?

Webinar jest kierowany głównie do członków zarządu, dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za ceny transferowe i rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.
 

Zapraszamy również na kolejny webinar dotyczący cen transferowych:

Planowanie i analiza transakcji finansowych a ceny transferowe. Jak uwzględnić modyfikację wytycznych OECD?

Omówimy podstawowe zasady, jakimi należy kierować się analizując transakcje finansowe i przedstawimy jak uwzględnić w ich planowaniu i analizie niedawną modyfikację Wytycznych OECD w zakresie cen transferowych.

Bezpłatne seminarium on-line: 2 lutego 2021 r., godz. 10:00-11:00

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?