Webinar: Webinar: Kontrola podatkowa i inne czynności organów podatkowych w bieżącej działalności przedsiębiorstw

Artykuł

Webinar: Kontrola podatkowa i inne czynności organów podatkowych w bieżącej działalności przedsiębiorstw

Nagranie spotkania (8 października 2020 r.)

W naszej praktyce obserwujemy zwiększoną aktywność organów podatkowych, która coraz częściej powoduje problemy z odbiorem i procesowaniem korespondencji kierowanej przez organy w ramach różnych form działania – czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowań, czy wezwań ad hoc formułowanych poza wymienionymi procedurami.

Takie działania organów mogą generować nie tylko duże bieżące obciążenie administracyjne dla podatników, ale także wiązać się z negatywnymi konsekwencjami związanymi choćby z nieobecnością osoby uprawnionej do odebrania pisma nadanego drogą tradycyjną, czy w dalszym etapie - nieobecnością osoby uprawnionej do wystosowania odpowiedzi spółki na korespondencję organu czy też udzielenia pełnomocnictwa w tym zakresie.

Ponadto obserwowane przez nas trudności dotyczyć mogą w szczególności również podatników zagranicznych, np. w przypadku doręczania pism przez polskie organy podatkowe za granicę, gdzie dodatkowo bariera językowa może opóźnić reakcję na żądania organu i uniemożliwić zachowanie istotnych terminów – co także może wiązać się z istotnymi konsekwencjami.

Biorąc pod uwagę rygor, w jakim prowadzone są niektóre z czynności organów podatkowych, brak właściwej reakcji na podejmowane przez nie działania może rodzić poważne skutki dla kontrolowanego podmiotu oraz osób zaangażowanych w dokonywane rozliczenia podatkowe.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (8 października 2020 r.)

Osoba kontaktowa:
Michał Biegański
mbieganski@deloittece.com

Zarejestruj się

Wychodząc naprzeciw ww. problemom, zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar, podczas którego będziecie mogli się Państwo dowiedzieć:

  • jakie sytuacje związane z reprezentacją Spółki przed organami najczęściej rodzą problemy na gruncie prawa podatkowego;
  • jakie rodzaje czynności organów obserwujemy w praktyce wobec określonych grup podatników;
  • jakie formy działania organów podatkowych wymagają szczególnej uwagi w procesowaniu korespondencji;
  • jakie ryzyka niesie ze sobą nieprawidłowe zarządzenie korespondencją związaną z działaniami podejmowany przez organy podatkowe;
  • jakie sankcje mogą wiązać się z problemami w procesowaniu korespondencji od organów podatkowych;
  • jakie skutki na gruncie postępowań i kontroli podatkowych mogą rodzić problemy z procesowaniem korespondencji od organów podatkowych;
  • jak wyznaczenie profesjonalnego pełnomocnika i korzystanie z doręczeń w formie elektronicznej pozwala na ograniczenie omawianych ryzyk.

Do kogo skierowane jest webinar?

Webinar jest kierowany głównie do członków zarządu, dyrektorów finansowych, dyrektorów podatkowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.

Podcast Podatki/Prawo

Kontrola podatkowa – na co warto zwrócić uwagę?

Odsłuchaj podcast
Czy ta strona była pomocna?