Webcast: Kontrole ZUS

Artykuł

Webcast: Kontrole ZUS

Podsumowanie trendów i praktyczne wskazówki

Nagranie spotkania

Ostatnie lata stały pod znakiem wzmożonych i coraz skuteczniejszych kontroli ZUS, które w ponad połowie przypadków kończyły się koniecznością zapłaty zaległych składek. Od roku kwestie dotyczące ZUS były też palące dla przedsiębiorców zatrudniających wysoko opłacanych pracowników, ze względu na niewiadomą dotyczącą zniesienia limitu naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W ramach naszego webcastu omówimy najczęstsze praktyki kontrolne ZUS zaobserwowane przez nas w ostatnim roku, jak również obszary znajdujące się w kręgu zainteresowań inspektorów kontroli. Przedstawimy również praktyczne wskazówki dla płatników na wypadek kontroli ZUS.

Agenda webcastu

1. Obszary w których kontrole ZUS były najczęstsze w 2018 r.:

  • Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych (umowa zlecenie i działalność gospodarcza; dwie umowy zlecenie).
  • Umowa zlecenia z podmiotem trzecim, gdy beneficjentem pracy jest pracodawca (kontrole w grupach kapitałowych).
  • Umowy o dzieło.
  • Outsourcing pracowników.
  • Branże szczególnie narażone na kontrole.

2. Kontrola ZUS – czego się spodziewać i jak się przygotować do kontroli:

  • Kiedy ZUS może wszcząć kontrolę?
  • Miejsce i czas trwania kontroli.
  • Jakie są prawa i obowiązki płatnika w trakcie kontroli?
  • Protokół z kontroli a decyzja ZUS.
  • Składanie zastrzeżeń i środki odwoławcze.

3. Zmiany w zakresie ZUS.


Do kogo skierowany jest webcast:

Webcast skierowany jest do Dyrektorów HR, specjalistów ds. płac, Dyrektorów Finansowych, Głównych Księgowych, księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za zatrudniane i rozliczanie umów w firmie.

Szczegóły:

Nagranie spotkania (23 listopada 2018)

Osoba kontaktowa:
Izabela Bakun
ibakun@deloitteCE.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?