Koronawirus SARS-CoV-2- największe wyzwania i problemy przedsiębiorców w związku z epidemią

Artykuł

Koronawirus SARS-CoV-2- największe wyzwania i problemy przedsiębiorców w związku z epidemią

Eksperci Deloitte podpowiadają jak zabezpieczyć prowadzony biznes

Nagranie ze spotkania (23 marca 2020)

Liczba nowych infekcji w Polsce gwałtownie rośnie, a jak dotąd nie ma oznak, że koronawirus zostanie szybko opanowany. Niepewność gospodarcza nasila się. Ze względu na szeroki możliwy wpływ wieloma kanałami na działalność gospodarczą, warto ocenić jego realne zagrożenia i wpływ na prowadzony biznes.

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Trudność w ocenie wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 na gospodarkę polega m.in. na tym, że jednocześnie dotyka on strony popytowej oraz podażowej. Ryzyko dotyczy wielu branż, a także wielu sektorów gospodarki. Skala zmian na rynku finansowym sugeruje, że koronawirus SARS-CoV-2 będzie oddziaływał na gospodarki poprzez wiele mechanizmów, a siła tego oddziaływania jest wciąż nieznana. Efekty mogą być jednak odczuwalne w dłuższej perspektywie czasowej, dlatego warto dokonać analizy najbardziej narażonych obszarów w firmie i podjąć działania zabezpieczające biznes już dziś. 

 

Wspólnie z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą zapraszamy na webinar „Największe wyzwania i problemy przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa”, podczas którego eksperci Deloitte przedstawią następujące zagadnienia:

Nagranie webinaru

Nagranie ze spotkania (23 marca 2020)

Osoba kontakowa:
Aleksandra Petruk
apetruk@deloittece.com

Zarejestruj się
  1. Społeczne i ekonomiczne aspekty epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
  2. Co może pracodawca, a co pracownik? Koronawirus  SARS-CoV-2 a prawo pracy.
  3. Obowiązki i odpowiedzialność zarządu spółki w sytuacji kryzysu. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa - opcje przewidziane przepisami ustawy prawo restrukturyzacyjne.
  4. Infekcja czy choroba przewlekła - jak koronawirus SARS-CoV-2 wpłynie na gospodarkę Polski? Wahania podaży i popytu spowodowane przez COVID-19.

Podczas trwania webinaru będą mogli Państwo zadawać pytania ekspertom. Zapraszamy do rejestracji i udziału w webinarze.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?