Webinar: Księgowe zamknięcie roku w firmie - terminy i formalności

Artykuł

Webinar: Księgowe zamknięcie roku w firmie

Bilans 2021 - cykl webinarów o wyzwaniach i obowiązkach podatników

Nagranie spotkania (2 grudnia 2021 r.)

Spotkanie będzie poświęcone finansowemu zamknięciu roku. Audytorzy podzielą się swoimi spostrzeżeniami z zakresu m.in. najczęściej spotykanych korekt. Opowiemy również o innych trudnościach napotykanych podczas sporządzania sprawozdań zamykających rok i podzielimy się najlepszymi praktykami w tym zakresie.

Agenda spotkania:

1. Sprawozdawczość roczna - ogólne wymogi i zmiany w przepisach. 

2. Wyzwania stojące przed sprawozdawczością roczną w świetle zmiennych uwarunkowań rynkowych

3. Jak uniknąć błędów  - rekomendacje audytora w praktyce

4. Jak sprawnie przygotować księgi do zamknięcia oraz sporządzić sprawozdania finansowe  - dobre praktyki fast close 

Szczegóły

Nagranie spotkania
(2 grudnia 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Justyna Starosielec
jstarosielec@deloittece.com

Zarejestruj się

Bilans 2021 – czyli podatkowe i księgowe zamkniecie roku
Cykl webinarów o wyzwaniach i obowiązkach podatników

Bezpłatne seminaria on-line: październik – grudzień 2021 r.

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?