Webinar: Księgowe zamknięcie roku w firmie - terminy i formalności

Artykuł

Webinar: Księgowe zamknięcie roku w firmie

Cykl: Zamknięcie roku i podatkowe wyzwania na 2023

Nagranie spotkania (18 listopada 2022 r.)

Spotkanie będzie poświęcone finansowemu zamknięciu roku. Audytorzy podzielą się swoimi spostrzeżeniami z zakresu m.in. najczęściej spotykanych korekt. Opowiemy również o innych trudnościach napotykanych podczas sporządzania sprawozdań zamykających rok i podzielimy się najlepszymi praktykami w tym zakresie.

Agenda spotkania:

1. Sprawozdawczość roczna - ogólne wymogi i zmiany w przepisach. 

2. Wyzwania stojące przed sprawozdawczością roczną w świetle zmiennych uwarunkowań rynkowych

3. Jak uniknąć błędów  - rekomendacje audytora w praktyce
 

Szczegóły

Nagranie spotkania z dnia 18 listopada 2022 r.

Osoba kontaktowa:
Justyna Starosielec
jstarosielec@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Księgowe zamknięcie roku 2021

>> Obejrzyj nagranie webinaru

Czy ta strona była pomocna?