Artykuł

Szkolenie on-line: Leasing oraz działalność leasingowa w świetle przepisów podatkowych

Praktyczna analiza skutków podatkowych dla finansującego i korzystającego

Otwarte szkolenie on-line: 15 października 2024 r., godz. 10:00 – 15:30

Leasing to produkt finansowy, dla którego przewidziano szczególne skutki podatkowe. Z uwagi na rosnącą popularność tej formy finansowania, przybywa podmiotów, które muszą się z nimi mierzyć. Spółki leasingowe, jak i ich klienci bardzo często borykają się z interpretacją tychże przepisów, szczególnie wobec zdarzeń, których te regulacje nie adresują. Rozpoznanie skutków podatkowych umów o niestandardowym przebiegu lub zakończeniu, jak i rozliczeń wynikających z usług towarzyszących leasingowi, może także budzić pewne wątpliwości. Poza skutkami na gruncie podatku dochodowego i podatku VAT, spółki leasingowe muszą liczyć się także ze skutkami swojej działalności na gruncie podatku od nieruchomości, podatku od niektórych instytucji finansowych czy podatku akcyzowego. Zapraszamy na szkolenie on-line, w trakcie, którego eksperci Deloitte omówią aktualne regulacje przewidziane zarówno dla leasingodawców, jak i leasingobiorców oraz przedstawią praktyczne aspekty opodatkowania działalności leasingowej.

 

Szczegóły

Data i godzina
15 października 2024 r.
godz.: 10:00 – 15:30

Cena za osobę
899 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów opodatkowania działalności leasingowej, a także implikacji podatkowych zawierania umów leasingowych przez korzystających.

Uczestnicy szkolenia będący leasingodawcami nabędą niezbędną wiedzę w zakresie opodatkowania działalności leasingowej, w tym również skutków podatkowych finansowania działalności poprzez zbycie wierzytelności leasingowych, skutków podatkowych umów o niestandardowym przebiegu lub zakończeniu czy dotyczących niestandardowych przedmiotów.

Leasingobiorcy natomiast usystematyzują sobie wiedzę na temat implikacji podatkowych rozliczeń wynikających z zawieranych przez nich umów leasingowych.

W ramach spotkania eksperci Deloitte odpowiedzą również na wybrane pytania uczestników w trakcie sesji pytań i odpowiedzi (Q&A).

 1. Podstawowe pojęcia i terminy
 2. Rodzaje umów leasingowych (leasing operacyjny, leasing finansowy, leasing gruntu, leasing konsumenci, najem)
 3. Leasing zwrotny
 4. Leasing a inne formy finansowania (pożyczka, kredyt, faktoring)
 5. Opłata wstępna jako koszt uzyskania przychodu
 6. Leasing a niedostateczna kapitalizacja
 7. Inne usługi i opłaty - ubezpieczenie przedmiotu leasingu, inne koszty finansującego - podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu etc.
 8. Niestandardowy przebieg umowy leasingu
  • Zmiana warunków umowy leasing w trakcie jej trwania
  • Zakończenie/rozwiązanie umowy leasingu przed upływem podstawowego okresu leasingu
  • Przywrócenie i kontynuacja umowy leasingu
  • Cesje umów leasingu
  • Releasing
 9. Samochód osobowy w leasingu
  • Ograniczenia dotyczące możliwości rozpoznawania kosztów amortyzacji, eksploatacji, paliwa, rat leasingowych, kosztów ubezpieczenia
  • Ograniczenia dotyczące możliwości odliczania VAT od paliwa
  • Karty paliwowe
  • Ładowanie samochodów elektrycznych
 10. Finansowanie wierzytelności leasingowych
 11. Leasing w obrocie międzynarodowym
 12. Raportowanie schematów podatkowych (MDR) – leasing jako schemat
 13. Działalność spółek leasingowych a podatek od niektórych instytucji finansowych
 14. Wpływ nowej definicji budowli na rozliczenia podatku od nieruchomości leasingodawców
 15. Przygotowanie deklaracji w podatku od nieruchomości na 2025 rok
 16. Kiedy leasing może spowodować obowiązki w akcyzie (samochody osobowe, panele PV)?
 17. Czy firma leasingowa jest podmiotem wprowadzającym w rozumieniu przepisów środowiskowych zobligowanym do zapewnienia poziomu recyklingu?
 18. Sesja pytań i odpowiedzi (sesja Q&A).

Szkolenie skierowane jest do:

 • wszystkich osób zajmujących się kwestiami podatkowymi w spółkach leasingowych, flotowych (CFM)
 • osób reprezentujących leasingobiorców, które odpowiedzialne są za rozliczenia podatkowe tych podmiotów
 • przedstawicieli handlowych/doradców leasingowych pośredniczących w zawieraniu umów leasingowych – aby dokładniej zrozumieć specyfikę podatkową oferowanego produktu finansowego, jak i konsekwencje podatkowe, które produkt ze sobą niesie dla obydwu stron umowy leasingu.

Trzeciej i kolejnym osobom zapisanym na szkolenie z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 15:45.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Płatność za szkolenie należna jest po zrealizowanym szkoleniu na podstawie faktury wysłanej z adresu ceplinvoicesPL04@deloitteCE.com na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym do wysyłki e-faktur.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Masz dodatkowe pytania? Napisz do nasCzy ta strona była pomocna?