Webinar: Lider zespołu w epoce work from anywhere

Artykuł

Webinar: Lider zespołu w epoce work from anywhere

Pięć kluczowych ról przywódców w nowej rzeczywistości

Nagranie spotkania (15 września 2022 r.)

Jakie kompetencje powinien mieć lider, którego zespół w częściowym wymiarze dni pracuje zdalnie? Od czego zależy skuteczność zespołu, rozwój pracowników i ich poczucie przynależności?

Nadchodzące lata wymuszą zupełnie nowe podejście do organizacji pracy. Nie tylko CEO’s i CHRO’s będą musieli podejmować decyzje i odpowiednio budować strategie, ale także dyrektorzy i kierownicy zespołów muszą dostosować sposoby zarządzania do nowej rzeczywistości.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego eksperci Deloitte opowiedzą o najlepszych praktykach przygotowujących liderów do nadchodzących wyzwań.

W trakcie licznych projektów w międzynarodowych organizacjach zdefiniowaliśmy pięć najważniejszych ról, które każdy lider powinien posiadać i rozwijać. Dzięki przyjmowaniu odpowiedzialności za poszczególne obszary wzmocni swój wpływ na organizację.

5 najważniejszych ról lidera w epoce work-from-anywhere 

  • Łącznika (Connecting)
  • Ułatwiająca (Facilitating)
  • Wyjaśniająca (Clarifying)
  • Wzmocniająca (Empowering)
  • Budująca odpowiedzialność (Building accountability)

Zarejestruj się na webinar i dowiedz, w jaki sposób zbadać mocne i słabe strony liderów, tak by zidentyfikować kluczowe kompetencje niezbędne w przyszłości.

Szczegóły

Nagranie spotkania (15 września 2022 r.)

Kontakt:
Małgorzata Reif
mreif@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?