Webinar Marketing jako centrum wiedzy o kliencie

Artykuł

Webinar: Marketing jako centrum wiedzy o kliencie

Cykl webinarów pt. Marketing Excellence

Nagranie spotkania (27 sierpnia 2020 r.)

Zapraszamy na pierwszy webinar z serii Marketing Excellence, które będą elementem dyskusji na temat roli marketingu w organizacjach, którą chcemy poprowadzić. Jak to wszystko zmieniało się przez ostatnie lata? Jakie obecnie są filary odpowiedzialności marketingu? Kto w organizacji odpowiada za marketing? Czy wszystkie kompetencje marketingu zebrane są w jednym miejscu, czy może rozproszone? Z jakich technologii korzysta marketing?

Pierwszy webinar z cyklu będzie poświęcony kluczowej i najbardziej tradycyjnej kompetencji marketingu, czyli „głębokiemu zrozumieniu człowieka” i wyposażaniu organizacji w wiedzę o klientach i ich potrzebach.

Dawniej mieliśmy do dyspozycji badania ilościowe i jakościowe oraz budowanie segmentów i person na tej podstawie. Dziś dodatkowo możemy wykorzystywać rzeczywiste zachowania klientów, dane i personalizować komunikaty na dużą skalę. Jednak najbardziej imponująca technologia i największe bazy danych są bezużyteczne, jeśli brakuje im empatycznego zrozumienia użytkowników.
 

Porozmawiamy m.in. o tym:

  •  jak kiedyś i jak dziś możemy poznawać potrzeby ludzi
  •  jakie znaczenie biznesowe ma wiedza o kliencie
  •  jak technologia wspiera poznawanie zachowań ludzi
  •  w jaki sposób utylizować pozyskane dane i nadawać im biznesowo mierzalne efekty
  • w jaki sposób można personalizować komunikację
  • od czego warto zacząć we wdrażaniu narzędzi do personalizacji
  • jakie są dobre praktyki w budowaniu strategii personalizacji

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (27 sierpnia 2020 r.)

Osoba kontakowa:
Krzysztof Wąsowski
kwasowski@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?