Webinar: Międzynarodowe oddelegowania pracowników do / z Wielkiej Brytanii po brexicie

Artykuł

Międzynarodowe oddelegowania pracowników do / z Wielkiej Brytanii po brexicie

Brexit – różne perspektywy konsekwencji podatkowych oraz imigracyjnych

Nagranie spotkania (27 listopada 2020 r.)

Brexit będzie miał duży wpływ m.in. na kwestie dotyczące przemieszczania się pracowników między Wielką Brytanią a krajami Unii Europejskiej, w tym Polski.

W trakcie webinaru przedstawimy zmiany, które zajdą w kluczowych obszarach dotyczących pobytu i zatrudniania Brytyjczyków w Polsce oraz delegowania pracowników po zakończeniu okresu przejściowego – w szczególności w zakresie imigracji, podatków osobistych oraz ubezpieczeń społecznych.

Agenda webinaru
1. Legalizacja pobytu i pracy obywateli brytyjskich w Polsce
  Obowiązki Brytyjczyków przebywających legalnie w Polsce po 1 stycznia 2021 r.

 Zmiany dla Brytyjczyków przyjeżdząjących po zakończeniu okresu przejściowego
2. Zarys brytyjskiego systemu imigracyjnego po 1 stycznia 2021 r. w przypadku delegowania pracowników do Wielkiej Brytanii
3. Koordynacja zabezpieczenia społecznego (ZUS)
4. Opodatkowanie podatkiem PIT – czy brexit oznacza zmiany?
5. Konsekwencje celne zmiany miejsca zamieszkania


Webinar kierujemy do pracodawców delegujących pracowników za granicę oraz przyjmujących lub zatrudniające pracowników z Wielkiej Brytanii (przedstawiciele działów: HR, Payroll, Finansów, Global Mobility), spółki z brytyjskim kapitałem


Patronem webinaru jest British Polish Chamber of Commerce

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (27 listopada 2020 r.)

Osoba kontaktowa:
Leleno Barbara
bleleno@deloittece.com

Zarejestruj się

Zapraszamy również na webinar:

Skutki Brexit dla rozliczeń transakcji towarowych na gruncie cła, VAT oraz rozliczeń z podmiotami powiązanymi (TP)
27.11.2020, godz. 13:30 - 15:30
>> Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?