Webcast: Mitologia SAM

Artykuł

Webinar: Mitologia Software Asset Management (SAM)

Nagranie spotkania

Mitologia Software Asset Management (SAM), czyli próba rozprawienia się z najbardziej powszechnymi błędnymi przekonaniami dotyczącymi obszaru zarządzania oprogramowaniem.

Bez wątpienia obszar zarządzania oprogramowaniem zyskuje na znaczeniu. Na polskim rynku pytanie „czym jest Software Asset Management” należy już do rzadkości. Firmy zastanawiają się raczej jak skutecznie wdrażać lub optymalizować SAM oraz czy wybrane podejście do SAM (in-house, hybrydowe, outsourcing) jest tym najlepiej adresującym ich potrzeby.

Frekwencja na branżowych konferencjach, spotkaniach i szkoleniach oraz liczba eksperckich publikacji w mediach potwierdza, że wokół SAM zawiązała się profesjonalna społeczność. I co charakterystyczne dla każdej społeczności, wypracowała ona pewną wspólną koncepcję rzeczywistości, stworzoną z licznych obserwacji, spostrzeżeń i przekonań dotyczących obszaru SAM – zarówno trafnych, jak i złudnych.

Niniejszy webinar poświęcony jest mitologii SAM: przybliży i wyjaśni najbardziej powszechne błędne – lub przynajmniej mocno dyskusyjne – przekonania dotyczące obszaru zarządzania oprogramowaniem, czyli:

  • Warunki licencyjne są bardzo skomplikowane
  • Oprogramowanie wdrażała firma X, więc to ona odpowiada za licencje
  • Licencjami zajmuje się IT/zakupy/dział prawny
  • Narzędzie SAM zapewnia zgodność licencyjną
  • Niewykorzystywane oprogramowanie nie wymaga licencji
  • Oprogramowanie niewdrożone produkcyjnie nie wymaga licencji

Szczegóły:

Nagranie ze spotkania (29 października 2019)

Osoba kontaktowa:
Anna Nowak
annowak@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?