Możliwości zwiększenia efektywności w zakresie cła i akcyzy w czasie epidemii COVID-19

Artykuł

Webinar: Możliwości zwiększenia efektywności w zakresie cła i akcyzy w czasie pandemii COVID-19

Nagranie spotkania (15 kwietnia 2020)

Obecna sytuacja, a w szczególności zagrożenia związane z epidemią COVID-19 i wynikające z nich ograniczenia, mają ogromny wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, a także silnie oddziałują na działalność wielu przedsiębiorstw. Zwiększenie efektywności, ograniczenie kosztów oraz poprawa płynności finansowej są dziś jeszcze ważniejsze niż dotychczas. Podczas webinaru omówimy potencjalne możliwości zwiększenia efektywności prowadzonej działalności w zakresie rozliczeń i operacji celnych oraz akcyzowych.

Rozwiązania celne

Panująca sytuacja jest jednocześnie doskonałym momentem, aby ponownie zweryfikować możliwości jakie stwarzają celne procedury składowania i przetwarzania. Tym bardziej, że są dostępne możliwości ich uproszczonego rozliczania, co powinno skutkować zmniejszeniem obciążeń administracyjnych. Szczególnie atrakcyjne może wydawać się skorzystanie z zawieszeń celnych, choć jest to rozwiązanie odłożone w czasie. Z pewnością warto przyjrzeć się i zweryfikować obecne procesy celne i zastanowić się, na ile można je zautomatyzować, aby przyniosły wymierne oszczędności w realnej perspektywie czasowej.

 

Rozwiązania akcyzowe

Z perspektywy podatku akcyzowego i związanych z nim obowiązków można rozważyć kilka aspektów prowadzonej działalności pod kątem ciężaru obciążeń podatkowych oraz zapewnienia ciągłości prowadzonej działalności. Z jednej strony można próbować poprawić płynność, z drugiej należy liczyć się z ograniczoną dostępnością organów przy dopełnianiu bieżących obowiązków, np. związanych ze składaniem deklaracji, banderolowaniem czy urzędowym sprawdzeniem. Przedstawimy z jakimi konsekwencjami w podatku akcyzowym należy się liczyć w przypadku produkcji środków biobójczych, chociażby dla ich zastosowania wewnętrznego w firmach.

 

Rozwiązania „Tarczy antykryzysowej”

„Tarcza antykryzysowa” otwiera pewne możliwości ułatwień w rozliczeniach i obowiązkach celno-akcyzowych. Został przesunięty termin wejścia w życie nowych obowiązków związanych z nabywaniem olejów opałowych oraz wprowadzono możliwość odstąpienia organu od dokonania czynności kontrolnych. W obecnej sytuacji warto też zwrócić uwagę na rozwiązania, które od dawna były dostępne, ale obecnie wydaje się, że będą bardziej aktualne niż wcześniej (np. możliwość wnioskowania o odroczenie, czy wręcz umorzenie, należności podatkowych).

 

Podczas webinaru zwrócimy również uwagę na pewne zmiany w zakresie rozliczeń podatku VAT bezpośrednio związanych z operacjami celnymi, które są związane z obecną sytuacją.

 

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar skierowany jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, osób zajmujących się rozliczeniami podatku akcyzowego i cła, specjalistów ds. podatków, kontrolerów finansowych, kierowników działów zakupu i logistyki.

Zobacz nagranie:

Nagranie spotkania (15 kwietnia 2020)

Osoba kontaktowa:
Izabela Brzozowska
ibrzozowska@deloittece.com

Zarejestruj się

Zachęcamy Państwa do zadawania pytań poprzez formularz. Na zadane pytania postaramy się odpowiedzieć podczas webinaru. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja w której się wszyscy znajdujemy nie należy do komfortowych, dlatego chcemy dzielić się z Państwem naszą wiedzą.

Zadaj pytanie przed webinarem.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?