Nie tylko chmura

Artykuł

Webinar: Nie tylko chmura

#BeyondCloud

Nagranie spotkania (18 stycznia 2022 r.)

Organizacje poczyniły imponujące postępy w kierunku wdrożenia HCM Cloud. Nie zdają sobie jednak sprawy z wyników biznesowych, jakich wymagają ich organizacje. Ostatnie 11 lat Global Human Capital Trends pokazało, że HR polega na technologii i jej ewolucji od systemu HR Cloud do integralnej części pracy, siły roboczej i miejsca pracy. Ponieważ organizacje definiują swój krajobraz technologiczny i projektują pożądane doświadczenie pracowników, kluczowe znaczenie ma zrozumienie zachowania rynkowego wśród podstawowych platform chmurowych i najlepszych technologii.

FOR ENGLISH, PLEASE SCROLL DOWN


Podczas webinaru poruszymy między innymi następujące kwestie:

  • Dlaczego sama technologia nie wystarczy?
  • Dlaczego analiza danych przez ludzi jest tak ważna?
  • Jak przejść do nastawienia na optymalizację i podtrzymywanie?
  • Jak zdefiniować ścieżkę rozwoju organizacji?


Kiedy:

Spotykamy się zdalnie: 18 stycznia, godz. 14:00-15:00.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.


Webinar skierowany jest do:

Przedstawicieli zarządów oraz liderów odpowiedzialnych za kapitał ludzki (m.in.: HR, Employer Branding, Zarządzanie Talentami, Rekrutację, Kadry), Partnerów Biznesowych HR oraz specjalistów zarządzania zmianą.


Jeśli znasz osoby, które mogłyby być zainteresowane tematyką webinaru, prześlij im link do strony z rejestracją.

Szczegóły:

Nagranie spotkania
(18 stycznia 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Karbowiak Alicja
akarbowiak@deloittece.com

Zarejestruj się

Webinar: Beyond Cloud

Organizations have made impressive strides towards an HCM Cloud foundation – yet they aren’t realizing the business outcomes their organizations require.

The past 11 years of Global Human Capital Trends have demonstrated HR’s reliance on technology and its evolution from an HR Cloud system to an integral part of the work, workforce, and workplace. As organizations define their technology landscape and architect the desired workforce experience, it’s crucial to understand the market behavior amongst core cloud platforms and best of breed technologies.


From this Webinar you will find out:

  • Why technology alone is not enough?
  • Why people analytics is so important?
  • How to move to an optimization and sustainment mindset?
  • How to define a path forward?

When:

We meet remotely: January 18th, 2022, at 14:00-15:00.
Participation in the event is free.
The meeting will be held in English.

 

The Webinar is directed to:

Representatives of management boards and leaders responsible for human capital (including HR, Employer Branding, Talent Management, Recruitment, Human Resources), HR Business Partners and Change Management professionals.

If you know people who might be interested in the topic of the webinar, please send them a link to the registration page.

 

Details:

January 18th, 2022,
at 14:00-15:00

Contact:
Karbowiak Alicja
akarbowiak@deloittece.com

Register
Czy ta strona była pomocna?