„Nowa normalność” dla sektora usług finansowych: branża ubezpieczeniowa

Artykuł

„Nowa normalność” dla sektora usług finansowych: branża ubezpieczeniowa

FSI Webinar, odc. 4

Nagranie spotkania (23 czerwca 2020r.)

Eksperci z Deloitte dyskutują o czekających branżę ubezpieczeniową wyzwaniach w powrocie do nowej normalności.

Czwarty i ostatni już odcinek Webinaru z cyklu „Nowa normalność” dla sektora usług finansowych będzie poświęcony branży ubezpieczeniowej i nadchodzącym zmianom, które czekają sektor.

Branża ubezpieczeniowa, jak większość sektorów gospodarki, ucierpiała w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, choć nie w takim samym stopniu jak np. branża bankowa. Należy się jednak spodziewać, że w ciągu najbliższych miesięcy zainteresowanie jej ofertą może wrócić ze zdwojoną siłą. Obecna sytuacja znacznie przyspieszyła proces digitalizacji sektora ubezpieczeniowego, który do tej pory w tym obszarze pozostawał nieco w tyle za instytucjami bankowymi. Teraz te zaległości są w przyspieszonym tempie nadrabiane.

Jak pandemia Covid-19 wpłynęła na działalność ubezpieczeniową, czy może być katalizatorem zmian, i jeśli tak, to jakiego rodzaju zmiany to będą, jak będzie wyglądała digitalizacja kanałów sprzedaży ubezpieczeń to tylko niektóre z zagadnień naszej dyskusji.

Również kluczowym wyzwaniem w powrocie do nowej normalności dla sektora ubezpieczeniowego w kontekście pandemii Covid-19 i nadchodzącego kryzysu będzie dostosowanie się do zmieniających się i nowych regulacji.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (23 czerwca 2020r.)

Osoba kontaktowa:
Aleksandra Jankowska
aajankowska@deloittece.com

Zarejestruj się

Lista odcinków:
Perspektywa azjatycka
(22.04)
Perspektywa europejska
(30.04)
Perspektywa polska i europejska
(20.05)
Perspektywa dla branży ubezpieczeniowej
(23.06)
Odsłuchaj Odsłuchaj Odsłuchaj Odsłuchaj

Agenda

I. Wpływ pandemii COVID-19 na działalność ubezpieczeniową: szanse i zagrożenia

 • Krótko- i długofalowe skutki dla szkodowości poszczególnych rodzajów ubezpieczeń
 • Wpływ pandemii COVID-19 na ofertę produktową i zachowania klientów
 • Fraudy ubezpieczeniowe w dobie pandemii COVID-19
 • Czy pandemia może być katalizatorem pozytywnych zmian na rynku ubezpieczeniowym?

II. Digitalizacja sektora ubezpieczeniowego

 • Narzędzia rekomendacyjne, oparte o sztuczną inteligencję
 • Możliwości współczesnych silników rekomendacyjnych i personalizacyjnych 
 • Stosowanie narzędzi BI do monitorowania prowizji, sprzedaży, retencji i kosztów obsługi roszczeń
 • Wpływ pandemii COVID-19 na digitalizację kanałów sprzedaży
 • Czy sprzedaż zdalna to „new normal”?
   

III. Zagadnienia regulacyjno - prawne

 • Wytyczne Europejskiego Regulatora Rynku Ubezpieczeniowego (EIOPA) dla ubezpieczycieli oraz agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • Zarządzanie ryzykiem postępowania (conduct) na przestrzeni cyklu życia produktu
 • Zdalne zawieranie umów ubezpieczenia
 • Umowy BI – roszczenia i pozwy z polis Business Interruption
   

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?