Webinar: Nowe i ulepszone produkty i procesy – B+R+I i cyfryzacja z zachętami niekomercyjnymi

Artykuł

Webinar: Dotacje i zachęty podatkowe na rozwój nowych i ulepszonych produktów oraz procesów i cyfryzację

Cykl webinariów przybliżających instrumenty wsparcia na inwestycje, B+R, środowisko i cyfryzację

Nagranie spotkania (23 listopada 2022 r.)

Mechanizmy wsparcia dostępne dla przedsiębiorców pozwalają na dofinansowanie realizowanych i planowanych projektów na różnym stadium rozwoju i gotowości technologicznej. Wśród instrumentów wsparcia dostępne są również te wspierające działalność mającą na celu rozwój i opracowanie nowych produktów oraz procesów w przedsiębiorstwach i tworzenie innowacji.

W trakcie webinaru opowiemy i wskażemy na praktycznych przykładach czym jest działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach. Przybliżymy zasady ubiegania się o wsparcie w zależności od stopnia dojrzałości technologicznej i innowacyjności projektu. Wskażemy, jakie są obecnie możliwości wsparcia prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej dla przedsiębiorców oraz jakie projekty prowadzone przez przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie. Poruszymy kwestie związane z prowadzeniem działalności B+R w obszarze technologii cyfrowych oraz wskażemy w jaki sposób można dofinansować planowane projekty w tym obszarze.

 

Agenda:

1. Czym jest działalność badawczo – rozwojowa i innowacyjna oraz aktywności związane z cyfryzacją:

  • stosowane definicje,
  • przykłady działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i mającej na celu cyfryzację w aktywnościach przedsiębiorstw z różnych branż,
  • dlaczego warto się zastanowić nad swoją bieżącą działalnością w kontekście wyodrębnienia działań mający charakter prac badawczo-rozwojowych oraz identyfikacją możliwości ich sfinansowania z dostępnych i planowanych do uruchomienia środków niekomercyjnych.

2. Jakie instrumenty wsparcia wspierają i będą wspierać realizację projektów badawczo-rozwojowych i związanych z cyfryzacją:

  • typy działań i projektów, które będą mogły uzyskać wsparcie niekomercyjne,
  • dostępne instrumenty wsparcia na opracowywanie i wdrażanie innowacji, w tym nowych produktów i procesów oraz rozwiązań mających na celu cyfryzacje przedsiębiorstwach.

 

Do kogo skierowany jest webinar?

Spotkanie jest skierowane do podmiotów realizujących lub planujących inwestycje, prowadzących działalność badawczo – rozwojową oraz działania mające na celu ograniczenie wpływu produktów i procesów na środowisko.

Na webinar zapraszamy członków zarządów, dyrektorów finansowych, dyrektorów działów produkcyjnych, inżynieryjnych, badawczo - rozwojowych, osoby odpowiedzialne za inwestycje i innowacje, głównych księgowych, a także wszystkich pracowników działów finansowo-księgowych i podatkowych oraz działów rozwoju, innowacji i inwestycji.

Szczegóły

Nagranie spotkania (23 listopada 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Marcin Kozik
mkozik@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Czy ta strona była pomocna?