Obowiązkowa dematerializacja akcji

Artykuł

Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji. Jakie zmiany wprowadza nowe prawo?

Zapytaj ekspertów Deloitte Legal jakie obowiązki nakłada na spółki nowy system rejestracji akcji

Nagranie spotkania (6 lutego 2020)

Z początkiem 2020 roku weszło w życie część przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. nowelizującej Kodeks spółek handlowych oraz niektóre inne ustawy. Wydarzenie to jest równoznaczne z faktycznym powstaniem w Polsce długo zapowiadanego systemu obowiązkowej dematerializacji i rejestracji akcji. Eksperci Deloitte Legal w trakcie webinaru „Obowiązkowa dematerializacja akcji. Jakie zmiany wprowadza nowe prawo?” opowiedzą o tym czy i jak zmieni się sytuacja akcjonariuszy, przybliżą nowe obowiązki spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz zasady funkcjonowania rejestru akcjonariuszy.

Od początku 2019 roku zapowiadano, że zostanie wprowadzona obowiązkowa dematerializacja i rejestracja wszystkich akcji. Niewiadomą pozostawała forma, w której taka rejestracja będzie przeprowadzona. Po podpisaniu przez Prezydenta w dniu 6 września ustawy nowelizującej KSH oraz niektóre inne ustawy, znany jest już kształt systemu rejestracji akcji. 

Choć ww. ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, to niektóre z jej przepisów obowiązują już od początku obecnego, 2020 roku. W bieżącym roku na wszystkie spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne, a zatem zarówno spółki, które do tej pory określano jako publiczne oraz spółki niepubliczne, zostanie nałożony szereg obowiązków związanych z rejestracją ich akcji. Nowy system zakłada również rewolucyjną zmianę, zgodnie z którą posiadanie papierowego dokumentu akcji nie będzie wiązało się z posiadaniem praw przysługujących akcjonariuszowi, a nabycie tych praw zostanie powiązane z wpisem akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy lub Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

 

Zapraszamy na webinar „Obowiązkowa dematerializacja akcji. Jakie zmiany wprowadza nowe prawo?”, podczas którego eksperci Deloitte przedstawią następujące zagadnienia:
Czym jest obowiązkowa dematerializacja akcji i kogo dotyczy?
Terminarz zmian przewidzianych przez Ustawodawcę.
Obowiązki ciążące na spółkach oraz sankcje grożące w przypadku ich niedopełnienia.
Czy warto przekształcać spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne zmieniając ich formę?
Jak przygotować się na wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji oraz jak wybrać bank lub dom maklerski prowadzący rejestr akcjonariuszy?


Podczas trwania webinaru, będą mogli Państwo zadawać pytania ekspertom Deloitte Legal. Zapraszamy do udziału w webinarze. 

Zobacz nagranie:

Nagranie spotkania (6 lutego 2020)

Osoba kontaktowa:
Aleksandra Petruk
apetruk@deloittece.com

Zarejestruj się

Jakie są najczęstsze wątpliwości dotyczące obowiązkowej dematerializacji akcji?

Czy ta strona była pomocna?