Obowiązkowa polityka wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach publicznych – aspekty prawne i podatkowe

Artykuł

Webinar: Obowiązkowa polityka wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach publicznych – aspekty prawne i podatkowe

Zapytaj ekspertów Deloitte jakie obowiązki nakładają na spółki publiczne nowe przepisy i dlaczego warto dokonać przeglądu polityk wynagradzania również pod kątem podatkowym

Nagranie spotkania 26 lutego 2020

30 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zmieniającą również szereg innych ustaw. Jedną ze znaczących zmian wynikających z tej nowelizacji jest wprowadzenie obowiązku uchwalania polityki wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej przez walne zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata.

Nowelizacja ustawy zobowiązuje spółki publiczne do uchwalenia polityki wynagrodzeń do dnia 30 czerwca 2020 r.

Zapraszamy na webinar „Obowiązkowa polityka wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach publicznych – aspekty prawne i podatkowe”, podczas którego eksperci Deloitte przedstawią następujące zagadnienia:

  1. Jakie są podstawowe obowiązki organów w zakresie uchwalania i stosowania polityki wynagrodzeń? Co się zmienia w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego?
  2. Jakie elementy powinna, a jakie może zawierać polityka wynagrodzeń?
  3. Jak elastyczne mogą być postanowienia polityki wynagrodzeń?
  4. Jak się przygotować do wprowadzenia polityki wynagrodzeń?
  5. Aspekty PIT i ZUS wynagradzania członków zarządu oraz członków rad nadzorczych
  6. Aspekty PIT i ZUS długoterminowych planów motywacyjnych.

Podczas trwania webinaru, będą mogli Państwo zadawać pytania ekspertom Deloitte. Zapraszamy do udziału w webinarze.

Obejrzyj nagranie:

Nagranie spotkania 26 lutego 2020

Osoba kontaktowa:
Aleksandra Petruk
apetruk@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?