Ochrona konsumenta w świetle nadchodzących zmian prawnych oraz najnowszych trendów orzeczniczych sądów i Prezesa UOKiK

Artykuł

Webinar: Ochrona konsumenta w świetle nadchodzących zmian prawnych oraz najnowszych trendów orzeczniczych sądów i Prezesa UOKiK

Nagranie spotkania (6 października 2020 r.)

W ostatnich latach wśród przedsiębiorców można zaobserwować stały wzrost poziomu trudności w zapewnieniu zgodności prowadzonej działalności z przepisami z zakresu ochrony konsumentów. Nadążenie za licznymi nowymi obowiązkami regulacyjnymi, wynikającymi niejednokrotnie z przepisów odwołujących się do nieostrych kryteriów, dla wielu podmiotów stanowi olbrzymie wyzwanie. Dochodzi do tego jeszcze konieczność monitorowania dynamicznie rosnącego dorobku orzeczniczego Prezesa UOKiK oraz sądów ochrony konkurencji, które niejednokrotnie powodują, że przyjęte przez przedsiębiorcę rozwiązania, dotychczas niekwestionowane, mogą z dnia na dzień okazać się działaniem naruszającym interesy konsumentów.

Szczególnie istotne ryzyko wiąże się z tematyką niedozwolonych postanowień umownych. W związku z niedawną nowelizacją przepisów, od stycznia 2021 r. jednoosobowi przedsiębiorcy zostaną objęci ochroną wynikającą z przepisów dotyczących klauzul abuzywnych. Zmiana ta wymagać będzie przeprowadzenia przeglądu przyjętych przez przedsiębiorców rozwiązań w stosowanych wzorcach umownych ( u wielu podmiotów), w szczególności, jeśli do tej pory ich działalność obejmowała wyłącznie obrót z innymi przedsiębiorcami.

Zapraszamy do udziału w webinarze „Ochrona konsumenta w świetle nadchodzących zmian prawnych oraz najnowszych trendów orzeczniczych sądów i Prezesa UOKiK”, w trakcie którego omówimy najważniejsze wyzwania dla przedsiębiorców związane z nadchodzącymi zmianami w prawie oraz najnowszym orzecznictwem Prezesa UOKiK oraz sądów dotyczących tematyki ochrony konsumentów.
 

Agenda:

  1. Rozszerzenie ochrony konsumenckiej w zakresie niektórych uprawnień na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zobacz nasz poprzedni artykuł.
  2. Przegląd najnowszych decyzji Prezesa UOKiK oraz orzeczeń sądów dotyczących ochrony konsumentów. Zobacz poprzedni webinar: „Klauzule abuzywne – trendy w najnowszych decyzjach Prezesa UOKiK”.

Zapraszamy do rejestracji.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (6 października 2020 r.)

Osoba kontaktowa:
Aleksandra Petruk
apetruk@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?