Jak zapewnić organizacji odporność w obliczu zmian klimatycznych

Artykuł

Webinar: Klimat na zmiany w biznesie – jak budować odporność Twojej organizacji?

Klimat na zmiany w biznesie #1

Nagranie spotkania (5 czerwca 2020r.)

Stoimy przed koniecznością a także szansą na odpowiedzialną redefinicję celów, które zapewnią rynkom i firmom odporność w sytuacji kryzysu. Zmiany klimatu i ich wpływ na działalność biznesu to ważny element do wzięcia pod uwagę.

Zmiany klimatyczne to coś, z czym mierzą się wszyscy, bez względu na lokalizację, sektor lub status społeczno-ekonomiczny. Odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem klimatycznym a także realne plany adaptacji do zmian będą kluczowe dla każdej firmy, która chce kontynuować swoją działalność w przyszłości. Jest to szczególnie istotne właśnie teraz, kiedy podejmowane będą decyzje dotyczące strategii odbudowy europejskiej gospodarki po zakończeniu kryzysu epidemicznego.

Podczas webinaru poruszymy następujące kwestie:

- jaki może być potencjalny wpływ zmian klimatycznych na gospodarkę?

- jakie zagrożenia i szanse niesie za sobą konieczność adaptacji do zmian klimatu

- jakie są nowe wytyczne i regulacje dotyczące sposobu zarządzania i raportowania kwestii związanych z klimatem

- jak przygotować firmę do wywiązania się ze zbliżających się obowiązków dot. raportowania kwestii klimatycznych
 

Gościem specjalnym webinaru będzie Eric Dugelay, Partner Deloitte, globalny lider Sustainability Services, dyrektor w Światowej Radzie Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD), członek zarządu Global Reporting Initiative (GRI), a także ekspert Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) - globalnego organu zajmującego się opracowywaniem informacji na temat ryzyka finansowego związanego z klimatem, które są wykorzystywane przez inwestorów, kredytodawców i ubezpieczycieli.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (5 czerwca 2020r.)

Osoba kontaktowa:
Ewa Suszek
esuszek@deloittece.com

Zarejestruj się

Do kogo jest adresowany webinar?

  • do osób chcących lepiej zrozumieć implikacje biznesowe wynikające ze zmian klimatycznych
  • do dyrektorów finansowych, osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie finansowania projektów inwestycyjnych
  • do przedstawicieli banków, instytucji zarządzających aktywami, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych
  • do osób odpowiedzialnych za kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem, compliance oraz public affairs w firmach
Czy ta strona była pomocna?