Webinar: Optymalizacja kosztów chmury – czyli FinOps w praktyce

Artykuł

Webinar: Optymalizacja kosztów chmury – czyli FinOps w praktyce

Nagranie spotkania (22 czerwca 2021 r.)

Adopcja rozwiązań chmurowych w przedsiębiorstwach spowodowała znaczącą zmianę paradygmatu w kontekście nabywania zasobów IT. Coraz częściej przedsiębiorstwa zaczynają wykorzystywać model hybrydowy łączący chmurę publiczną ze środowiskami on-premises. W efekcie dla wielu firm wyzwaniem staje się uzyskanie transparentności kosztów chmury i alokacja do tradycyjnych kategorii związanych z projektami, zamówieniami, jednostkami biznesowymi czy miejscami powstawania kosztów.

Z naszych doświadczeń, o których opowiemy podczas webinaru, wynika to z kilku czynników takich jak:

  • nabywanie nadmiarowych zasobów w chmurze publicznej, o wyższych parametrach (a w efekcie bardziej kosztowych) lub działających dłużej niż uzasadnione biznesowo,
  • złożone modele kosztowe chmury, na które składają się kontrakty, licencje oraz warunki rozliczania kosztu usług, co utrudnia niejednokrotnie oszacowanie rzeczywistego kosztu usług,
  • shadow IT i ułatwionych dostęp do usług chmurowych z pominięciem tradycyjnego modelu zakupowego czy kontroli ze strony IT,
  • migracja aplikacji IT, które nie są zaprojektowane do działania w chmurze publicznej, a w efekcie są bardziej kosztowne niż gdyby działały on-premises.

Wykorzystanie usług chmurowych wymaga zmian organizacyjnych i procesowych, aby efektywnie i proaktywnie nimi zarządzać, aby minimalizować koszty. Pozwoli to w efekcie lepiej wykorzystywać posiadane już zasoby (licencje i sprzęt), ale przede wszystkim nie kupować nadmiarowo zasobów, których przedsiębiorstwo aktualnie nie potrzebuje.

W jaki sposób proaktywnie zarządzać usługami nabywanymi u dostawców chmury publicznej opowiedzą Bartosz Rychlewski, ekspert Deloitte oraz Marcin Grzywacz ze Snow Software, producenta rozwiązania Snow Commander.  

Szczegóły

Nagranie spotkania
(22 czerwca 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Anna Nowak
annowak@deloittece.com

Zarejestruj się

Gość:

MARCIN GRZYWACZ 
Enterprise & Corporate Sales and Channel Manager Central-South-East Europe | Snow Software

Absolwent Wojskiej Akademii Technicznej od 15 lat zajmuje się tematyką zarządzania IT na różnych poziomach, przez wiele jak wdrażał rozwiązania ITSM, monitoringu infrastruktury oraz IDM. Od 3 lat w Snow Software skupia się na wsparciu Partnerów oraz sprzedażą rozwiązań Snow Software. Certyfikowany w zakresie ITIL oraz CSAM, co pozwala mu na jeszcze lepszą adaptację rozwiązań SAM na styku z innymi procesami w organizacjach. Na chwilę obecną wykorzystuje swoją wiedzę doradzając Klientom jak najlepiej i najszybciej osiągnąć korzyści z wdrażanych rozwiązań Snow oraz optymalizować posiadaną infrastrukturę.

Czy ta strona była pomocna?