Organizacje gotowe na zmiany

Artykuł

Webinar: Organizacje gotowe na zmiany

#AdaptableOrganizations

Nagranie spotkania (16 grudnia 2021 r.)

Rozwiązaniem, dzięki któremu stajemy się bardziej elastyczni, nie jest tylko kolejna reorganizacja. Chodzi o tchnięcie adaptacyjności i odporności w sposób, w jaki organizacje zasadniczo działają, tak aby mogły reagować na stale zmieniające się potrzeby klientów, środowiska i rynku – teraz i w przyszłości. Adaptacja jest elementem koniecznym, aby przetrwać na niestabilnym rynku.

FOR ENGLISH, PLEASE SCROLL DOWN


Podczas webinaru poruszymy między innymi następujące kwestie:

  • Dlaczego umiejętność adaptacji jest warunkiem sukcesu?
  • Jakie są kluczowe cechy organizacji adaptującej się do zmian?
  • Dlaczego Liderzy muszą być gotowi na zmiany?
  • Jak rozpoznać, że Twoja organizacja jest zdolna do adaptacji?

Kiedy:

Spotykamy się zdalnie: 16 grudnia, godz. 14:00-15:00.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.


Webinar skierowany jest do:

Przedstawicieli zarządów oraz liderów odpowiedzialnych za kapitał ludzki (m.in.: HR, Employer Branding, Zarządzanie Talentami, Rekrutację, Kadry), Partnerów Biznesowych HR oraz specjalistów zarządzania zmianą.


Jeśli znasz osoby, które mogłyby być zainteresowane tematyką webinaru, prześlij im link do strony z rejestracją.

Szczegóły:

Nagranie spotkania (16 grudnia 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Karbowiak Alicja
akarbowiak@deloittece.com

Zarejestruj się

Webinar: Adaptable Organizations

The solution to becoming more adaptable is not just another re-organization. It’s about breathing adaptability and resilience into how organizations fundamentally work, so that they can respond to constantly shifting customer, environmental, and market needs – now and into the future. Adaptability is required for survival in unstable markets.


From this Webinar you will find out:

  • Why Adaptable?
  • What are the key characteristics of an Adaptable Organization?
  • Why Leaders need to be ready for change?
  • How can you learn if your organization is ready for embracing Adaptability?

When:

We meet remotely: December 16th, 2021, at 14:00-15:00.

Participation in the event is free.

The meeting will be held in English.
 

The Webinar is directed to:

Representatives of management boards and leaders responsible for human capital (including HR, Employer Branding, Talent Management, Recruitment, Human Resources), HR Business Partners and Change Management professionals.


If you know people who might be interested in the topic of the webinar, please send them a link to the registration page.

Details:

December 16th, 2021,
at 14:00-15:00

Contact:
Karbowiak Alicja
akarbowiak@deloittece.com

Register
Czy ta strona była pomocna?