Webcast: Outsourcing do chmury obliczeniowej – kwestie ochrony danych

Artykuł

Webcast: Outsourcing do chmury obliczeniowej – kwestie ochrony danych

(nagranie archiwalne z 13 czerwca 2019 r.)

Różne sektory gospodarki znajdują się pod wpływem transformacji cyfrowej. Wśród kluczowych trendów i kierunków rozwoju wymienia się między innymi IoT, predyktywną analizę danych i uczenie maszynowe, a także cloud computing.

Wdrożenie rozwiązań opartych o chmurę obliczeniową może być korzystne dla organizacji w wielu aspektach. Jednocześnie jednak trzeba pamiętać o wyzwaniach, które wiążą się ze stosowaniem cloud computingu, w tym tych wynikających z regulacji prawnych z zakresu ochrony danych osobowych oraz konieczności zapewnienia poufności i dostępności przetwarzanych informacji.

W trakcie webcastu poruszymy kwestie takie jak:

  1. Cloud computing – brak kompleksowej regulacji prawnej;
  2. Cloud computing i dane osobowe;
  3. Cloud computing i dane nieosobowe;
  4. Jak zapewnić zgodność z regulacjami pod kątem technicznym – lokalizacja danych, retencja danych, realne możliwości nadzoru nad dostawcą chmury;
  5. Jak się zabezpieczyć – z jakimi zagrożeniami mamy do czynienia w chmurze, jakie środki bezpieczeństwa warto wdrożyć, aby zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz dostępność usług chmurowych?

Zapraszamy do udziału w webcast!

Szczegóły:

Nagranie ze spotkania

Osoba kontaktowa:
Anna Nowak
annowak@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?