Panel dyskusyjny: E-paragony – czekać czy nie zwlekać?

Artykuł

Panel dyskusyjny: E-paragony – czekać czy nie zwlekać?

Pierwsze zmiany już obowiązują, jednak czy koniec papierowych paragonów to odległa perspektywa?

Nagranie webinaru z dnia 23 marca 2023 r.

We wrześniu 2021 r. weszło w życie rozporządzenie techniczne, dzięki któremu posiadacze kas online mogą za zgodą klienta wystawić e-paragon bez konieczności wydruku wersji papierowej. Od momentu wejścia w życie rozporządzenia, które umożliwiło wdrożenie e-paragonów na kasach online lub tzw. kasach wirtualnych, minęło już 1,5 roku jednak adopcja e-paragonów postępuje w wolnym tempie.

Podczas panelu dyskusyjnego eksperci porozmawiają na temat wdrożenia e-paragonów w firmie. Zastanowią się z czego może wynikać ich mała popularność, mimo że wg badania Deloitte Polacy są otwarci na skorzystanie z tego rozwiązania. Wezmą pod uwagę kwestie dot. przepisów regulujących ich implementację, perspektywę biznesową, a oprócz tego przedyskutują możliwości technologiczne wprowadzenia e-paragonów.

W trakcie panelu eksperci poruszą m.in. następujące obszary:

  • Warunki wdrożenia e-paragonów z perspektywy podatkowej,
  • HUB e-paragony – na czym ma polegać planowane rozwiązanie Ministerstwa Finansów?
  • Omówienie wyników badania przeprowadzonego przez Deloitte na temat otwartości Polaków do skorzystania z e-paragonów,
  • Korzyści z wdrożenia e-paragonów dla sprzedawców i ich klientów,
  • Największe wyzwania z punktu widzenia procesu i technologii,
  • Inne kwestie istotne z perspektywy firm zastanawiających się lub planujących wdrożenie e-paragonów.

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia 23 marca 2023 r.

Osoba kontaktowa:
Izabela Brzozowska
ibrzozowska@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Nasz gość:

Cezary Pierzan
Współzałożyciel i Prezes marki eparagony.pl

Marka eparagony.pl jako pierwsza w Polsce oferuje kompleksową usługę i HUB e-paragonów fiskalnych. Cezary Pierzan od samego początku był zaangażowany w proces powstawania ram prawnych i operacyjnych dla funkcjonowania e-paragonów w polskim handlu, współpracując w tym zakresie ze stroną ministerialną oraz jako doradca Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Wywodzi się i wcześniej pełnił role managerskie i doradcze w branży consultingowej oraz bankowej.

Czy ta strona była pomocna?