Webinar: Płynność finansowa – prawne i podatkowe aspekty przekroczonych terminów płatności

Artykuł

Webinar: Płynność finansowa – prawne i podatkowe aspekty przekroczonych terminów płatności

Zatory płatnicze, nieuczciwe wykorzystywania przewagi kontraktowej i ulga na złe długi

Nagranie spotkania (9 lipca 2020 r.)

Jednym z podstawowych zagrożeń gospodarczych wynikających z epidemii COVID-19 są spiętrzające się zatory płatnicze, które nierzadko pociągają za sobą utratę stabilności finansowej przedsiębiorców, a w skrajnych przypadkach ich upadłość, wpływając również na pozycje ich wierzycieli. Jak przeciwdziałać powstawaniu nadmiernych opóźnień w płatnościach? Jakie uprawnienia mają kontrahenci-wierzyciele? Kiedy firmy mogą skorzystać z tzw. ulgi na złe długi? Zapraszamy na webinar, w którym eksperci Deloitte przedstawią najważniejsze kwestie wpływające na płynność finansową.

Kryzys gospodarczy pociąga za sobą niewypłacalność przedsiębiorców i powstawanie nieuregulowanych wierzytelności. Wiele firm zmaga się ze spadkiem przychodów spowodowanym ograniczeniem popytu na towary i usługi, czy też zatorami płatniczymi wynikającymi z opóźnień w płatnościach od kontrahentów. Z drugiej strony firma, która nie otrzyma zapłaty od swojego kontrahenta, może sama stać się dłużnikiem wobec innych podmiotów działających na rynku i występować w podwójnej roli wierzyciela i dłużnika.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i wynikającą z niego sytuacją gospodarczą, wprowadzono szereg regulacji mających na celu zmniejszenie obciążeń przedsiębiorców, w tym ułatwienia oraz ulgi w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych.

Równolegle, oprócz istniejących już wcześniej regulacji, od początku 2020 r. obowiązują zmienione regulacje mające przeciwdziałać powstawaniu nadmiernych opóźnień w płatnościach, które wprowadziły narzędzia takie jak:

  • ustawowe zwiększenie uprawnień kontrahentów-wierzycieli w przypadku opóźnień w płatnościach
  • uprawnienie prezesa UOKIK do ścigania przedsiębiorców generujących zatory
  • zobowiązanie największych przedsiębiorców do raportowania swoich praktyk płatniczych czy ulga na złe długi w podatkach dochodowych.

Po niespełna pół roku od wprowadzenia ww. przepisów, UOKIK podjął szereg działań kontrolnych w przedmiocie nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych oraz nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej.

Dodatkowo, w razie wystąpienia nadmiernych opóźnień w płatnościach, firmy mogą skorzystać z tzw. ulgi na złe długi. Obecnie o taką ulgę wystąpić można zarówno na gruncie ustawy o VAT, jak i na gruncie ustaw o podatkach dochodowych. Możliwości uzyskania ulgi w niektórych przypadkach bywa utrudnione z powodu wymagających kryteriów. Szczególnie w zakresie VAT, pomimo, iż warunki były historycznie liberalizowane, wciąż otwarta pozostaje kwestia zgodności z przepisami unijnymi niektórych kryteriów przewidzianych przez polskiego ustawodawcę, które są przedmiotem szerokiej dyskusj i wyroków TSUE. Wkrótce spodziewane jest także rozstrzygnięcie TSUE na kanwie stricte polskich regulacji, które w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia może torować drogę do ubiegania się o ulgę w zwiększonej ilości przypadków. Podobnie skomplikowana może być sytuacja na gruncie podatków dochodowych. W tym obszarze podatkowym rozwiązanie o charakterze instrumentu motywującego dłużników do regulowania płatności w terminie obowiązywało przejściowo, przez pewien okres czasu w przeszłości, lecz ostatecznie zostało uchylone z uwagi m.in. na wysoki stopień skomplikowania procesu zaprojektowanego w tamtym czasie przez ustawodawcę.

W trakcie webinaru omówimy te przypadki. Jednocześnie, w związku ze zbliżającym się nowym obowiązkiem raportowania plikówV7M, poświęcimy także chwilę aby opowiedzieć o specyfice raportowania ulgi na złe długi w ramach tych nowych plików JPK, jak również opowiemy o istotnych kwestiach wynikających z ustaw dotyczących podatków dochodowych.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (9 lipca 2020 r.)

Osoba kontakowa:
Katarzyna Bartoszkiewicz
kbartoszkiewicz@deloittece.com

Zarejestruj się

Agenda

1 Prawne ograniczenia w zakresie terminów płatności pomiędzy kontrahentami
2 Uprawnienia kontrahentów-wierzycieli wprowadzone regulacjami dot. przeciwdziałania powstawaniu zatorów płatniczych
3 Kontrole UOKiK w związku z potencjalnym „nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej” przez przedsiębiorców – czy sytuacja gospodarcza spowodowana epidemią Covid-19 może pomóc uniknąć kary?
4 Podatkowe konsekwencje uzgodnień terminów płatności dłuższych niż dozwolone prawem
5 Ulga na złe długi w czasie pandemii
6 Odzyskanie VAT od nieotrzymanych wierzytelności – czy polskie prawo jest zgodne z prawem UE?
7 Nowy JPK_V7M – jak wykazać ulgę na złe długi ?

 

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar skierowany jest głównie do dyrektorów działów prawnych finansowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe.


Prowadzący:

  • Agnieszka Ziółek, radca prawny, Partner w kancelarii Deloitte Legal
  • Anna Rączkowska, radca prawny, Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego
  • Michał Żygadło, doradca podatkowy, Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego 
  • Marta Gocał, radca prawny, Deloitte Legal

Serdecznie zapraszamy

Czy ta strona była pomocna?