Podatek u źródła (WHT) – kontrole podatkowe i aktualna praktyka organów podatkowych

Artykuł

Webinar: Podatek u źródła (WHT) – kontrole podatkowe i aktualna praktyka organów podatkowych

Nagranie spotkania (11 września 2020 r.)

Obecnie można zaobserwować wyraźnie zwiększającą się ilość kontroli podatkowych ukierunkowanych na tematy związane z podatkiem u źródła (ang. WHT – Withholding Tax). Należy podkreślić, iż są to kontrole dotyczące nie tylko sposobu wywiązywania się przez płatników z nowych obowiązków nałożonych na nich na mocy obecnie obowiązujących regulacji z zakresu podatku u źródła, ale również w zakresie tych wymogów, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r.

Organy podatkowe w prowadzonych kontrolach podważają w szczególności prawo do zastosowania zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła w momencie dokonania płatności podlegających WHT. Sytuacje takie skutkują stwierdzeniem zaległości podatkowych, a więc koniecznością zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami. W tym zakresie można zaobserwować powoli kształtującą się praktykę organów podatkowych, którą omówimy na naszym webinarze.

Dodatkowo podczas webinaru podzielimy się z Państwem także praktycznymi doświadczeniami z postępowań dotyczących wydawania opinii o możliwości zastosowania zwolnienia z podatku u źródła. W naszej ocenie, doświadczenia i obserwacje z tych postępowań stanowią dodatkowy sygnał co do możliwych kierunków, w których może rozwijać się praktyka organów podatkowych w zakresie kontroli WHT w przyszłości.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (11 września 2020 r.)

Osoba kontakowa:
Marcin Kozik
mkozik@deloittece.com

Zarejestruj się

Agenda spotkania:

  • Wprowadzenie
  • Kontrole podatkowe w zakresie WHT – praktyka organów podatkowych
  • Najczęściej kontrolowane podmioty i transakcje
  • Przebieg kontroli WHT
  • Podstawy podważania prawa do skorzystania ze zwolnień / obniżonych stawek podatku / niepobierania podatku u źródła
  • Podejście organów podatkowych a projekt objaśnień WHT / Komentarz OECD – rozbieżności 
  • Na co należy zwrócić uwagę w kontekście potencjalnej kontroli WHT?
  • Bieżąca praktyka organów podatkowych w kontekście wydawania opinii o możliwości zastosowania zwolnienia w podatku u źródła
  • Podsumowanie i wnioski

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar jest kierowany głównie do członków zarządu, dyrektorów finansowych, dyrektorów podatkowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.

Q&A:

Odpowiedzi na pytania uczestników webinaru

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?