podatek u źródła (WHT) - zmiany zasad poboru

Artykuł

Webcast: Podatek u źródła (WHT) – zmiany zasad poboru

Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy dotyczące podatku u źródła (WHT)?

Nagranie webcastu

Od 1 stycznia 2019 r. do polskiego porządku prawnego wraz z nowelizacją ustawy o CIT weszły w życie zmiany zasad poboru podatku u źródła (WHT). Co ważne, przeważająca cześć znowelizowanych przepisów zacznie obowiązywać od 1 lipca 2019 r. W związku z tym zapraszamy na webcast, podczas którego eksperci Deloitte przedstawią najbardziej istotne kwestie dotyczące poboru podatku u źródła (WHT).

Celem zmian było wprowadzenie ściślejszej weryfikacji warunków korzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania podatkiem u źródła znaczących płatności (tj. powyżej 2 mln zł rocznie) do nierezydentów polskich z tytułu odsetek, opłat licencyjnych, dywidend i usług niematerialnych.

Nowe przepisy wprowadzają zmiany, które mogą powodować konieczność zweryfikowania realizowanych obecnie transakcji i weryfikację funkcji pełnionych w niej przez poszczególne, zaangażowane podmioty.

Co więcej, nowelizacja przewiduje nowe obowiązki dla członków zarządów. Co do zasady, to na tych osobach spoczywa odpowiedzialność karna za podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniach o posiadaniu dokumentów oraz o przeprowadzeniu odpowiedniej weryfikacji dla celów zastosowania preferencyjnego opodatkowania podatkiem u źródła.

W trakcie naszego Webcastu przedstawiamy Państwu:

  • nowe zasady poboru podatku u źródła (WHT);
  • nowe obowiązki nałożone na członków zarządu;
  • reżim odpowiedzialności karno-skarbowej w poborze podatku u źródła (WHT);
  • kryterium należytej staranności a pobór podatku u źródła (WHT);
  • nowa rozszerzona definicja pojęcia rzeczywistego odbiorcy (beneficial owner).

Szczegóły:

Nagranie ze spotkania

Osoba kontaktowa:
Izabela Bakun
ibakun@deloittece.com

W związku z problemami technicznymi podczas webcastu, w nagraniu mogą pojawić się krótkie przerwy głosowe. Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.

Zarejestruj się

Do kogo skierowany jest Webcast?

Webcast jest skierowany głównie do członków zarządu, dyrektorów finansowych, dyrektorów podatkowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.

Podatek u źródła

Najważniejsze informacje dotyczące podatku u źródła (WHT) i zasad jego pobierania oraz aktualności wpływające na działalność przedsiębiorstw.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?