podatki-w-sektorze-ubezpieczeniowym-VAT-CIT-TP-FATCA-CRS

Artykuł

Szkolenie on-line: Podatki w sektorze ubezpieczeniowym – VAT, CIT, TP oraz FATCA/CRS

Kluczowe zagadnienia w podatku CIT, w tym w cenach transferowych, podatku VAT oraz FATCA/CRS w działalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji.

Otwarte szkolenie on-line: 24 września 2024 r., godz. 10:00 – 15:00

Kwestie podatku CIT, w tym cen transferowych, podatku VAT oraz FATCA/CRS w sektorze ubezpieczeniowym są bardzo specyficzne i budzą wiele wątpliwości w praktyce. Organy podatkowe i doradcy nieznający specyfiki branży ubezpieczeniowej mają często problem ze zrozumieniem działalności w tym sektorze i zastosowaniem do niej przepisów podatkowych. Zespół Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych Deloitte od wielu lat świadczy usługi na rzecz kluczowych podmiotów działających na polskim rynku ubezpieczeniowym. Pozwoliło nam to zdobyć rozległe doświadczenie oraz wiedzę na temat praktycznego stosowania i interpretacji regulacji podatkowych. Zapraszamy na szkolenie on-line, w trakcie, którego eksperci Deloitte omówią w sposób kompleksowy istotne zagadnienia podatkowe dla sektora ubezpieczeniowego uwzględniając aspekty praktyczne.

 

Szczegóły

Data i godzina
24 września 2024 r.
godz.: 10:00 – 15:00

Koszt uczestnictwa
899 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Celem szkolenia jest, aby uczestnicy po jego zakończeniu efektywnie wykonywali swoje obowiązki w ramach działów finansowych, rachunkowych i podatkowych podmiotów z sektora ubezpieczeniowego.

Szkolenie stanowi wsparcie merytoryczne zarówno dla osób rozpoczynających pracę w sektorze ubezpieczeniowym i chciałyby sprawnie wdrożyć się w tę tematykę, jak i dla specjalistów, którzy robią to od dłuższego czasu, ale chcieliby usystematyzować i zaktualizować wiedzę.

Omawiając i wyjaśniając wskazane zagadnienia opieramy się na naszych praktycznych doświadczeniach oraz na przykładach.

Szkolenie stanowi pewnego rodzaju kompendium podstawowej wiedzy w tematyce dotyczącej kluczowych zagadnień podatkowych w sektorze ubezpieczeniowym. Uczestnicy mają możliwość w jednym miejscu uzyskać informacje i uzupełnić wiedzę niezbędną w codziennej pracy.

Doświadczeni specjaliści Deloitte poruszają tematy i obszary, na które szczególnie warto zwrócić uwagę w codziennej pracy ekspertów sektora ubezpieczeniowego.

W ramach spotkania prowadzący odpowiedzą również na wybrane pytania uczestników w trakcie sesji pytań i odpowiedzi (Q&A).

 1. Składki ubezpieczeniowe – zagadnienia dot. rozpoznania przychodu, zapisy korygujące przychody ze składek
 2. Koszty akwizycji (prowizja, DAC, rozliczenia kosztów w czasie)
 3. Koszty odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych w tym gwarancji
 4. Zagadnienia wynikające z rozliczeń reasekuracji czynnej oraz reasekuracji biernej
 5. Rozliczenia papierów wartościowych, w tym strata na sprzedaży, moment kosztu z tytułu nabycia kuponu odsetkowego, wynikowe prezentowanie transakcji na instrumentach finansowych, kickbacki
 6. Pośrednictwo ubezpieczeniowe
 7. Outsourcing w grupie ubezpieczeniowej
 8. Sprzedaż portfela ubezpieczeniowego
 9. Nowe zasady opodatkowania produktów z UFK
 10. Sesja pytań i odpowiedzi (sesja Q&A)
 11. Blok raportowań FATCA/CRS
 12. Compliance Cen Transferowych
 13. Sesja pytań i odpowiedzi (sesja Q&A)

Szkolenie jest kierowane do wszystkich osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w tym do członków zarządu, dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych / podatkowych w zakładach ubezpieczeń i reasekuracji, czy oddziałach zakładów ubezpieczeń i reasekuracji.

Trzeciej i kolejnym osobom zapisanym na szkolenie z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.
Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 15:15.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Płatność za szkolenie należna jest po zrealizowanym szkoleniu na podstawie faktury wysłanej z adresu ceplinvoicesPL04@deloitteCE.com na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym do wysyłki e-faktur.
Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Masz dodatkowe pytania? Napisz do nasCzy ta strona była pomocna?