Podróże służbowe i oddelegowania wewnątrz Unii Europejskiej

Artykuł

Webinar: Podróże służbowe i delegowania wewnątrz Unii Europejskiej

Mobilność pracowników - wyzwania na gruncie regulacji UE

Nagranie spotkania

Coraz większej mobilności pracowników na rynkach UE towarzyszą coraz bardziej rygorystyczne wymogi. Serdecznie zapraszamy na webinar, podczas którego opowiemy Państwu, z czym wiążą się najnowsze zmiany w regulacjach i praktyce organów w tym zakresie oraz jak należy przygotować się przed podróżą służbową lub oddelegowaniem pracownika w ramach UE, aby uniknąć kar i negatywnych konsekwencji, a także odpowiemy na Państwa pytania.

Firmy operujące na rynkach Unii Europejskiej (UE), które wysyłają swoich pracowników poza granice Polski, spotykają się z coraz bardziej restrykcyjnymi wymogami wynikającymi z regulacji unijnych.

W szczególności obejmują one minimalne warunki wykonywania pracy oraz kwestie związane z zabezpieczeniem społecznym. Wymogi te dotyczą nie tylko pracowników delegowanych, ale i pracowników przebywających w krótszych podróżach służbowych.

Jednocześnie wymiana informacji pomiędzy organami UE powoduje coraz większą transparentność i widoczność przemieszczania się pracowników w ramach UE.

Dlatego serdecznie zapraszamy na webinar, który poświęcony jest wyzwaniom związanym z mobilnością pracowników wewnątrz krajów unijnych.

 

Agenda webinaru

  1. Co regulują przepisy unijne w odniesieniu do mobilnych pracowników?
  2. Dyrektywa UE o delegowaniu pracowników
  3. Koordynacja ubezpieczeń społecznych w ramach UE
  4. Obowiązki polskich pracodawców wysyłających pracowników zagranicę na gruncie przepisów UE
  5. Obowiązki w razie wysłania pracownika z zagranicy do Polski na gruncie przepisów UE
  6. Oddelegowanie vs. podróże służbowe na gruncie przepisów UE
  7. Wymiana informacji i kary
  8. Planowane zmiany
     

Do kogo skierowany jest webinar? 

Webinar skierowany jest do Dyrektorów HR, Dyrektorów Finansowych, Głównych Księgowych, działów payroll i innych osób odpowiedzialne za podróże służbowe /oddelegowania w Państwa firmie.

 

Nagranie webinaru

6 grudnia 2019

Osoba kontakowa:
Barbara Chojnowska
bchojnowska@deloittece.com

Zarejestruj się

Webcast: Podróże służbowe i oddelegowania wewnątrz Unii Europejskiej
Mobilność pracowników - wyzwania na gruncie regulacji UE


Czy ta strona była pomocna?