Szkolenie on-line: Polski Ład w PIT i ZUS – kompleksowa analiza nadchodzących zmian z perspektywy pracodawcy

Artykuł

Szkolenie on-line: Polski Ład w PIT i ZUS – kompleksowa analiza nadchodzących zmian z perspektywy pracodawcy

Szczegółowe omówienie nowej rzeczywistości dla pracodawców w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (ZUS)

Szkolenie on-line: 19 stycznia 2022 r., godz. 10:00 - 14:30

Obecny rynek pracy w Polsce bez wątpienia nie należy do pracodawców. Z jednej bowiem strony zmagają się oni z pozyskaniem osób z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami, a z drugiej borykają się z dostosowaniem do ciągłych zmian regulacyjnych. „Polski Ład” to nie tylko największa reforma podatków. Zmiany dotykają wielu obszarów. Swym zakresem obejmują także kwestie ZUS, a w szczególności kwestię regulującą brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, która istotnie wpłynie na poziom wynagrodzeń netto zatrudnianych osób. Zmiany wynikające z Polskiego Ładu przełożą się na koszty zatrudnienia nie tylko poprzez nacisk osób co do chęci uzyskania podwyżki, lecz również poprzez konieczność poniesienia dodatkowych nakładów niezbędnych do dostosowania systemów kadrowo–płacowych do nowych regulacji.

Data i godzina
19 stycznia 2022 r.
godz.: 10:00 – 14:30

Koszt uczestnictwa
399 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Rejestracja
Aby dokonać rejestracji na szkolenie on-line, prosimy o przesłania na adres: ceplszkolenia@deloitteCE.com poniższego dokumentu:

Formularz rejestracyjny

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

W trakcie szkolenia:

 • Szczegółowo omówimy zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeniu zdrowotnym wprowadzone przez Polski Ład,
 • Wskażemy najważniejsze obszary z perspektywy kadr i płac, na które należy zwrócić uwagę w związku z wdrożeniem nowych przepisów,
 • Omówimy efektywność struktur angażowania osób fizycznych w kontekście nadchodzących zmian Polskiego Ładu z perspektywy obciążeń podatkowych i ZUS,
 • Przejdziemy przez kluczowe zmiany z zakresu ZUS (nie tylko w kontekście Polskiego Ładu, ale również zmian, które weszły w życie we wrześniu 2021 r.)
 • Odpowiemy na wybrane pytania uczestników w trakcie sesji Q&A.

Prelegentami szkolenia będą uznani eksperci Deloitte posiadający wieloletnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS.

Agenda szkolenia:
 1. Zasadnicze zmiany w PIT:
  • nowa kwota wolna,
  • podwyższenie progu podatkowego,
  • likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku,
  • ulga dla klasy średniej – zasady rozliczania
  • ryczałt samochodowy
  • ulgi i zwolnienia
  • pozostałe zmiany PIT
 2. Porównanie pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia / o dzieło – w świetle Polskiego Ładu
 3. Zasadnicze zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla:
  • Członków Zarządu i Prokurentów,
  • osób prowadzących działalność gospodarczą.
 4. Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 5. „Szara strefa”
 6. Efektywność struktur angażowania osób fizycznych
 7. Zasadnicze zmiany w ZUS
 8. Q&A
Do kogo kierowane jest szkolenie?

Osoby odpowiedzialne za rozliczenia w zakresie PIT i ZUS, działy HR, pracownicy działów księgowych/podatkowych w spółkach.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego (lub w następnym dniu roboczym) uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, potwierdzenie otrzymania zgłoszenia przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:45. W trakcie spotkania zaplanowana jest jedna 15-minutowa przerwa.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte dostępny pod tym adresem.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?

Wyślij wypełnione poniższe dokumenty na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com


Czy ta strona była pomocna?