Webinar: Potencjalne zmiany w podatku od nieruchomości w kontekście wrześniowej nowelizacji prawa budowlanego

Artykuł

Webinar: Potencjalne zmiany w podatku od nieruchomości w kontekście wrześniowej nowelizacji prawa budowlanego

Nagranie spotkania (18 listopada 2020 r.)

W dniu 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego, która wprowadza ważne zmiany w zakresie procesu budowlanego. Nowelizacja przepisów to oczywiście przede wszystkim spore zmiany w zakresie wymagań stawianych inwestorom w toku realizacji procesu budowlanego, ale po raz kolejny niosą też za sobą pytanie czy nowelizacja przepisów budowlanych może wpłynąć na kwestię podatku od nieruchomości („PoN”), a jeśli tak, to w jaki sposób?

Bazując na dotychczasowym podejściu organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, można dojść do wniosku, że wprowadzone zmiany mogą mieć istotny wpływ na kształt rozliczeń z tytułu podatku od nieruchomości. Z naszych analiz wynika, że na jego wpływ mogą mieć w szczególności poniższe zagadnienia.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (18 listopada 2020 r.)

Osoba kontakowa:
Izabela Brzozowska
ibrzozowska@deloittece.com

Zarejestruj się

Wprowadzona nowelizacja nakazuje inwestorowi określenie (najpóźniej na etapie wniosku o pozwolenie na użytkowanie), które z instalacji znajdujących się w obiekcie stanowią „instalacje zapewniające możliwość korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem” i załączenie do wniosku protokołów z odbioru tych instalacji. Nie można wykluczyć przyjęcia takiej interpretacji nowo obowiązujących przepisów, zgodnie z którą opodatkowaniu na zasadach właściwych dla budowli podlegać miałyby instalacje niewskazane przez inwestora, jako zapewniające możliwość korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Kwestią tą powinni w szczególności zainteresować się podatnicy, którzy rozpoczynają budowy lub planują w najbliższym czasie oddanie do używania nowych budynków produkcyjnych, magazynowych oraz administracyjnych. Dodatkowe opodatkowanie instalacji produkcyjnych czy teletechnicznych może wiązać się ze znacznym kosztem po stronie właściciela budynku.

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądowym, jako budowle podlegają wyłącznie te obiekty, które zostały wymienione wprost w ustawodawstwie w zakresie prawa budowlanego. Obecnie w przypadku wielu rodzajów urządzeń brak ich wymienienia w ustawie jest silnym argumentem przemawiającym za brakiem objęcia opodatkowania PoN. Jako istotne przykłady tego rodzaju przedmiotów, które zostały wymienione w znowelizowanym Prawie budowlanym można wskazać m.in. obiekty kontenerowe, stacje transformatorowe, czy też instalacje zbiornikowe. Dotychczas tego rodzaju obiekty nie podlegały opodatkowaniu lub podlegają mu tylko ich części budowlane. Wskazanie z nazwy tego rodzaju obiektów w znowelizowanych przepisach prawa budowlanego może zostać uznane za argument przemawiający za obciążeniem podatkiem dotychczas nieopodatkowanych obiektów.

Temat ten stanowi potencjalne ryzyko dla podatników posiadających wymienione rodzaje obiektów, jak również inne urządzenia techniczne, które w ostatnim czasie zostały wpisane do Prawa budowlanego jako obiekty nie wymagające pozwolenia na budowę (np. stacje ładowania samochodów elektrycznych, bankomaty, automaty sprzedające).

Agenda

Wychodząc naprzeciw ww. problemom, zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego będziecie mogli się Państwo dowiedzieć:

  • Jak poprzednie zmiany Prawa budowlanego wpływały na podatek od nieruchomości i jakich przedmiotów opodatkowania dotyczyły?
  • Jak przedstawia się potencjalna zmiana zakresu opodatkowania po wprowadzonych zmianach (w tym w szczególności w kontekście orzecznictwa sądowoadministracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego) oraz perspektywa możliwych działań organów podatkowych?
  • Jakie dodatkowe czynności należy rozważyć finalizując inwestycję budowlaną, by nie narazić się na ryzyko rozszerzenia zakresu opodatkowania?
  • W jaki sposób można przygotować się do zmian w opodatkowaniu i jak zmitygować potencjalne ryzyko powstania zaległości podatkowej?

Odpowiedzi na wybrane pytania uczestników webinarów dotyczących podatku od nieruchomości

Dowiedz się więcej

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar jest kierowany głównie do członków zarządu, dyrektorów finansowych, dyrektorów podatkowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Państwa firmie. Webinar może być szczególnie interesujący dla podmiotów prowadzących lub planujących inwestycje budowlane, a także dla podmiotów, które prowadzą lub prowadziły w przeszłości spory z organami podatkowymi w zakresie opodatkowania budowli.

Ekspres RET

Istotna nowelizacja Prawa budowlanego a podatek od nieruchomości

Czy nowelizacja Prawa budowlanego niesie ze sobą skutki podatkowe w zakresie rozliczeń podatku od nieruchomości?

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?